Thứ 7, 23/09/2023, 14:26[GMT+7]

Vũ Thư: Tổng kết công tác tài nguyên và môi trường năm 2017

Thứ 5, 18/01/2018 | 15:29:41
552 lượt xem
Sáng ngày 18/1, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài nguyên và môi trường năm 2017.

Hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt tại Thị trấn Vũ Thư.

Năm 2017, UBND huyện Vũ Thư tiếp tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017, 2018 và hướng dẫn các địa phương hoàn thành thống kê đất đai năm 2016. 

Huyện thẩm định phương án, tiến hành thu hồi trên 355.200m2 đất để thực hiện 12 dự án với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ 39,3 tỷ đồng. Thực hiện Hướng dẫn số 13 ngày 8/4/2014 của UBND huyện Vũ Thư về chuyển mục đích sử dụng đất, năm 2017, huyện đã chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở cho 190 trường hợp, nộp vào ngân sách nhà nước 10,41 tỷ đồng. Huyện, các xã tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác cát, bến bãi kinh doanh tại địa bàn; xử lý dứt điểm 1 số điểm nóng về rác thải tự phát, nâng cao hiệu quả hoạt động của các lò đốt rác tại các địa phương; tăng cường quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gắn với bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện đã trao giấy khen cho 2 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường năm 2017.

Hà Phương