Chủ nhật, 14/07/2024, 08:18[GMT+7]

Đông Hưng: Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường

Thứ 5, 01/11/2018 | 09:16:42
803 lượt xem
Những năm qua, công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Đông Hưng luôn được cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng đặc biệt quan tâm và dần đi vào nền nếp.

Lò đốt rác thải xã Đông Xuân (Đông Hưng) hoạt động hiệu quả.

Nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động, ngay từ đầu năm, UBND huyện Đông Hưng đã tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường tại các xã, thị trấn, các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động tham mưu cho UBND huyện thực hiện điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đo đạc gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc địa chính đất ở và đất ngoài đồng tại một số xã. 

Cùng với đó, Phòng tập trung thực hiện tốt các việc: giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất,... tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển, đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, tăng nguồn thu từ đất, từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện vào nền nếp. 

10 tháng qua, Đông Hưng đã giao đất cho 6 đơn vị thuê đất theo quyết định của UBND tỉnh, diện tích 7,84ha; giao đất cho trên 500 hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thu nộp ngân sách gần 135 tỷ đồng; chuyển mục đích sử dụng đất cho 18 trường hợp, diện tích 8.777m2; cho thuê đất đối với 9 đơn vị, diện tích gần 2,1ha. Công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực đất đai, môi trường được Huyện ủy, UBND huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo, từ đó đã kịp thời phát hiện các sai phạm để xử lý, chấn chỉnh kịp thời. Tình trạng giao đất trái thẩm quyền, lấn chiếm xây dựng nhà ở và các công trình xây dựng khác trái pháp luật đã cơ bản được ngăn chặn.

Để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Đông Hưng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa IX), Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ môi trường (BVMT) trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nghị quyết của Huyện ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Công tác tuyên truyền, tập huấn về BVMT được thực hiện thường xuyên, nội dung và hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng. Nhiều phong trào, mô hình về BVMT được duy trì có hiệu quả như: “Vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm” vào ngày 24 hàng tháng, phong trào “5 không, 3 sạch”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”... 100% xã, thị trấn đã thành lập tổ thu gom rác thải, tần suất thu gom 2 - 3 lần/tuần; 11 xã xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt, 32 xã xử lý bằng phương pháp chôn lấp; 30 xã đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường huyện Đông Hưng còn gặp một số khó khăn, tồn tại, đó là nhận thức pháp luật về tài nguyên và môi trường của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, những vi phạm trước đây về quản lý, sử dụng đất đai như lấn chiếm đất xây dựng nhà ở và các công trình xây dựng khác trái pháp luật vẫn tồn tại chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác cập nhật, chỉnh lý biến động về đất đai trên hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân tại một số xã, thị trấn chưa được thường xuyên, kịp thời. Ý thức chấp hành BVMT của một bộ phận nhân dân còn chưa tốt. Tình trạng đổ rác thải không đúng nơi quy định còn xảy ra ở một số địa phương.

Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Đông Hưng tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong quản lý, sử dụng đất đai. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn ở huyện với UBND các xã, thị trấn trong việc quản lý đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm tiết kiệm, có hiệu quả theo quy định của Luật Đất đai. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung lĩnh vực quản lý đất đai và môi trường; kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định; giải quyết nhanh, đúng quy định về thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân.

 Minh Nguyệt