Thứ 2, 15/07/2024, 02:24[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Giải bài toán môi trường

Thứ 6, 16/11/2018 | 09:28:11
2,437 lượt xem
Huyện Quỳnh Phụ hiện có 1 khu công nghiệp, 5 cụm công nghiệp và một số khu đất sản xuất, kinh doanh nằm ngoài khu, cụm công nghiệp. Tuy nhiên, các khu, cụm công nghiệp vẫn chưa đầu tư xây dựng hạ tầng, các công trình hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tập trung. Ngoài ra, đô thị hóa gây áp lực về nhà ở và vệ sinh môi trường, rác thải rắn, nước thải phát sinh ngày càng nhiều, gây ô nhiễm môi trường.

Khu phân loại rác của nhà máy xử lý rác thải thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ).

Trước thực trạng đó, Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, các nghị quyết của Bộ Chính trị, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ môi trường... Hàng năm đều tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Nước thế giới, tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn như treo băng rôn, khẩu hiệu, ra quân tổng vệ sinh môi trường tại khu dân cư, khơi thông dòng chảy, ký cam kết với các hộ dân về bảo vệ môi trường, không vứt, đổ rác nơi công cộng. Từ đó làm chuyển biến cơ bản về nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên và đại bộ phận người dân. Nhờ đó chất lượng môi trường khu vực nông thôn ngày càng được cải thiện.

Thực hiện Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 13/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách xã, Huyện ủy viên phụ trách xã, lãnh đạo các phòng, ban, ngành phụ trách từng xã đôn đốc, giám sát, hướng dẫn địa phương thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải theo đúng quy định. Phòng Tài nguyên và Môi trường phân công cán bộ phụ trách từng cụm xã hướng dẫn về chuyên môn, giám sát các địa phương thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. 100% xã, thị trấn đồng loạt ra quân thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Kiện toàn tổ thu gom rác thải sinh hoạt tại tất cả các xã, thị trấn với 121 tổ, đội thu gom, xử lý rác thải, tăng tần suất thu gom, xử lý rác thải, tối thiểu 2 - 3 lần/tuần. Hiện, toàn huyện có 6 lò đốt rác thải sinh hoạt cho 7 xã; một nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Quỳnh Côi do Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt làm chủ đầu tư, công suất 50 tấn/ngày, xử lý rác thải cho 16 xã, thị trấn, các xã còn lại đang xử lý rác thải theo mô hình chôn lấp. Các vị trí của khu xử lý rác thải cơ bản bảo đảm yêu cầu theo quy định như diện tích tối thiểu, khoảng cách đến khu dân cư, nằm trong quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, kiểm soát môi trường đối với các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cũng được thường xuyên thực hiện, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn các hành vi làm hủy hoại môi trường; đẩy mạnh công tác thẩm định, cấp phép về môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn nhằm thực hiện tốt việc phát triển kinh tế gắn với khắc phục ô nhiễm môi trường.

Thu gom rác thải tại thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ).

Để giải được bài toán môi trường trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ là một quá trình lâu dài bởi hiện nay hầu hết các bãi chôn lấp rác thải mới chỉ dừng lại là nơi chứa rác và xử lý bằng đốt thủ công, trong khi đó lượng rác thải phát sinh ngày một nhiều. Một số địa phương còn tình trạng ô nhiễm mùi gia trại chăn nuôi trong khu dân cư, bụi trong sản xuất, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp... Vì vậy, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước cần có sự vào cuộc của toàn xã hội, đặc biệt là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường.


Minh Nguyệt