Thứ 2, 15/07/2024, 03:10[GMT+7]

Sở Tài nguyên và Môi trường tập huấn bảo vệ môi trường

Thứ 6, 14/12/2018 | 14:24:43
1,007 lượt xem
Sáng ngày 14/12, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn bảo vệ môi trường (BVMT) trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Trong thời gian ½ ngày, gần 200 chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh được truyền đạt các nội dung về Luật BVMT năm 2014; các nghị định, thông tư hướng dẫn về BVMT; trình tự, thủ tục lập thủ tục hành chính về BVMT; lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường; các biện pháp BVMT trong quá trình hoạt động; phòng ngừa sự cố môi trường…

Thông qua lớp tập huấn giúp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hiểu biết và nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật về BVMT, đồng thời thể hiện trách nhiệm đồng hành, hỗ trợ tích cực từ phía các cơ quan chức năng, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.

Minh Nguyệt