Thứ 4, 24/07/2024, 10:37[GMT+7]

Dạy thêm, học thêm trái quy định ở cấp tiểu học: Cần sự vào cuộc của “bộ ba”

Quyết định số 20 của UBND tỉnh ban hành ngày 23/12/2016 quy định không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học vẫn diễn ra rất phổ biến.

6 năm trước  3,441 lượt xem

Nhớ lẽ khoan dân (Tiếp theo và hết)

20 năm đã trôi qua nhưng bài học kinh nghiệm “xương máu” rút ra từ sự kiện mất ổn định chính trị ở tỉnh ta những năm 1997 - 1999 đến nay vẫn còn nguyên...
6 năm trước
3,552 lượt xem

Nhớ lẽ khoan dân (Kỳ III)

Một trong những nguyên nhân xảy ra mất ổn định chính trị ở Thái Bình những năm 1997 - 1999 đã được Đảng bộ tỉnh xác định là do huy động quá sức dân và mất...
6 năm trước
2,722 lượt xem

Nhớ lẽ khoan dân (Kỳ II)

Do bất cập của cơ chế quản lý cũ cùng với nhận thức hạn chế của đội ngũ cán bộ cơ sở về dân chủ đã khiến cho Quỳnh Hoa và nhiều xã ở Thái Bình trở thành...
6 năm trước
2,873 lượt xem

Nhớ lẽ khoan dân (Kỳ I)

Những năm 1997 - 1999, Thái Bình là điểm nóng của cả nước về mất ổn định chính trị và là nơi được Trung ương chọn làm điểm để nghiên cứu, ban hành quy chế...
6 năm trước
3,993 lượt xem

Tiền Hải gỡ khó phát triển Đảng ở vùng giáo (Tiếp theo và hết)

Để đạt được mục tiêu, kế hoạch phát triển đảng viên là người Công giáo đề ra, thời gian qua Tiền Hải đã và đang tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các...
6 năm trước
2,645 lượt xem

Công "xuồng"

Chuyến công tác đến Trường Sa đầu năm 2018 với tôi thực sự là một trải nghiệm không thể nào quên, trong đó đọng lại sâu sắc hình ảnh gan dạ, can trường...
6 năm trước
1,265 lượt xem

Tiền Hải gỡ khó phát triển Đảng ở vùng giáo (Kỳ 2)

Công tác phát triển đảng viên là người Công giáo ở huyện Tiền Hải là việc làm hết sức quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của...
6 năm trước
2,529 lượt xem

Tiền Hải gỡ khó phát triển Đảng ở vùng giáo (Kỳ 1)

Những năm qua, huyện Tiền Hải luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên là người Công giáo, từng bước góp phần xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực...
6 năm trước
2,252 lượt xem

Nông thôn Thái Bình: Sáng, xanh, sạch (Tiếp theo và hết)

Đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, dân cư sinh sống ngăn nắp, giao thông đi lại thuận tiện, sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần...
6 năm trước
3,235 lượt xem

Nông thôn Thái Bình: Sáng, xanh, sạch (Kỳ 3)

Trong quá trình chỉnh trang NTM theo hướng hiện đại, với mục tiêu trở thành xã NTM kiểu mẫu và huyện NTM, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình xã...
6 năm trước
3,192 lượt xem