Thứ 7, 25/03/2023, 06:09[GMT+7]

Về việc phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư Dự án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại Khu thiết chế công đoàn xã Song An, huyện Vũ Thư

Quyết định số 190/QĐ-UBND, ngày 3 tháng 2 năm 2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư Dự án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại Khu thiết chế công đoàn xã Song An, huyện Vũ Thư

2 tháng trước  5,658 lượt xem

Ban hành Quy định Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/9/2019 về việc Kiểm soát quyền lực...
3 năm trước
1,791 lượt xem

Thông báo thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Bảo tàng tỉnh Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình tổ chức cuộc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc nhằm chọn được đơn vị tư vấn có phương án thiết kế tối ưu đáp ứng yêu cầu về quy...
4 năm trước
5,752 lượt xem