Thứ 6, 05/03/2021, 16:10[GMT+7]

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ 2, 24/08/2020 | 18:54:15
15,355 lượt xem
Chiều ngày 24/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại biểu dự khai mạc kỳ họp.

Audio: 25082020_Ky_hop_chuyen_de_HDND_tinh_mixdown.mp3

Dự kỳ họp có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh có nội dung quan trọng là tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tập trung trí tuệ của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện nội dung về công tác cán bộ và xem xét, cho ý kiến vào một số tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận làm rõ những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để dự thảo Báo cáo chính trị có chất lượng cao nhất trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, làm cơ sở xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong 5 năm tới và trong những năm tiếp theo. Thực hiện tốt các nội dung của kỳ họp về công tác cán bộ và các nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về các lĩnh vực: Xây dựng Đảng, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy hoan nghênh, đánh giá cao HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; trân trọng ghi nhận, tiếp thu những ý kiến tâm huyết, chất lượng của các đại biểu HĐND tỉnh, sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để dự thảo Báo cáo chính trị có chất lượng cao. Đồng chí cũng nhấn mạnh, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xin ý kiến đóng góp của 26 bộ, ngành trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cầu thị lắng nghe, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đã trách nhiệm tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Báo cáo chính trị để ngày càng làm rõ hơn chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành phải tập trung cao độ cho 3 nhiệm vụ chiến lược là: phát triển nhanh, mạnh, toàn diện về kinh tế - xã hội, chăm lo mọi mặt đời sống cho nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để chủ động đưa tỉnh Thái Bình phát triển mạnh mẽ như chúng ta mong muốn, kỳ vọng. Vì vậy, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm, kiên trì để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới đề ra.

Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào các tờ trình của UBND tỉnh và thực hiện quy trình về công tác cán bộ. Theo đó, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Dụng do được điều động đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ông Tạ Ngọc Giáo do nghỉ chế độ; đồng thời bầu ông Đinh Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và bà Thái Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Tài chính vào Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại kỳ họp trước khi nghỉ chế độ theo luật định, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã luôn ủng hộ, đoàn kết, giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong suốt quá trình công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh đã dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng để có những ý kiến tâm huyết, chất lượng đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí đề nghị Tiểu ban Văn kiện Đại hội lựa chọn, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu HĐND tỉnh, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị làm cơ sở để cán bộ, nhân dân trong tỉnh phấn đấu thực hiện, quyết tâm xây dựng tỉnh Thái Bình phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Đồng chí trân trọng ghi nhận những đóng góp của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong toàn bộ quá trình công tác, đặc biệt là trên cương vị Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh góp phần đưa kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển nhanh, bền vững.

Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp

  1. Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
  2. Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
  3. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
  4. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách đê tả Trà Lý đoạn từ K2+900 đến K6+600 và kè lát mái thượng lưu cầu Tịnh Xuyên đoạn từ K2+165 đến K2+650, huyện Hưng Hà.
  5. Nghị quyết về việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2021) tỉnh Thái Bình.
  6. Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020.


Thu Hiền

Ảnh: Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày