Chủ nhật, 18/04/2021, 18:35[GMT+7]

UBND tỉnh nghe báo cáo kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường CĐSP Thái Bình

Thứ 2, 17/08/2020 | 17:00:55
8,285 lượt xem
Chiều ngày 17/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Thái Bình.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 1708_truong_cdsp_mixdown.mp3

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Trường CĐSP Thái Bình báo cáo tóm tắt đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ Trường CĐSP Thái Bình. 

Theo đó, Trường CĐSP Thái Bình được thành lập từ năm 1959, hiện tổ chức bộ máy của Trường gồm: 8 phòng chức năng, 7 khoa, 2 bộ môn, 2 đơn vị trực thuộc; đội ngũ gồm 235 cán bộ, giảng viên, người lao động. Những năm gần đây, Trường gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh. Đặc biệt, theo Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, Trường CĐSP Thái Bình chỉ được tuyển sinh 1/15 mã ngành đào tạo. Trước thực tế này đòi hỏi Trường phải kiện toàn lại tổ chức bộ máy. Trường đã xây dựng phương án sau sắp xếp có 14 khoa, phòng, đơn vị trực thuộc, giảm 5 đơn vị trực thuộc so với trước. Cụ thể: Trường giữ nguyên các đơn vị: Phòng tổ chức – hành chính; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Khoa Ngoại ngữ; Khoa Bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên. Sắp xếp lại 5 khoa, phòng: Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học; Phòng Thanh tra và đảm bảo chất lượng; Khoa Giáo dục Mầm non; Phòng Quản trị - Thiết bị; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Dạy nghề. Thành lập mới: Khoa Giáo dục phổ thông, Khoa Các bộ môn chung, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, tiếp nhận Trường Mầm non Hoa Hồng, thành lập mới Trường Tiểu học, THCS, THPT Quách Đình Bảo.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Thành Tâm 

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp, thảo luận nhiều ý kiến liên quan đến công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Trường CĐSP Thái Bình; trong đó một số đại biểu đưa ra phương án kiện toàn cơ cấu bộ máy của Trường CĐSP Thái Bình theo hướng thành lập Trường CĐSP Mầm non, đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động của Trường CĐSP cũ dư ra có thể điều động bổ sung cho các trường THPT, THCS còn thiếu trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường CĐSP Thái Bình nhằm phù hợp với công tác giáo dục trong tình hình mới. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường CĐSP Thái Bình nghiên cứu, khẩn trương xây dựng đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường theo hướng thành lập Trường CĐSP Mầm non, đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động của Trường CĐSP cũ dư ra có thể điều động bổ sung cho các trường THPT, THCS còn thiếu trên địa bàn toàn tỉnh. Sau khi xây dựng đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo phương án thứ hai này, UBND tỉnh và các ngành liên quan sẽ xem xét, so sánh, đánh giá với đề án thứ nhất mà Trường CĐSP Thái Bình đã đưa ra; trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, quyết định. Việc hoàn thiện đề án thứ hai cần hoàn thành trong tháng 8/2020.

Việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Trường CĐSP Thái Bình nhằm huy động hết tiềm năng đội ngũ và cơ sở vật chất, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp trong tình hình mới.

Quỳnh Lưu