Thứ 5, 25/02/2021, 11:44[GMT+7]

Hưng Hà đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Thứ 6, 14/08/2020 | 08:59:25
8,471 lượt xem
Những năm qua, huyện Hưng Hà tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện toàn diện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trong đó phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa góp phần đưa thị trấn Hưng Nhân ngày càng phát triển.

Theo ông Bùi Viết Tuấn, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện: Cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hưng Hà đã xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề về giáo dục, phát huy truyền thống; xây dựng nếp sống văn hóa mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Hưng Hà giai đoạn 2014 - 2020 và những năm tiếp theo. Nghị quyết đáp ứng yêu cầu phát triển và nguyện vọng của nhân dân nên đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, được các tầng lớp xã hội nhiệt tình hưởng ứng. Phòng Văn hóa Thông tin huyện cũng đã phối hợp hướng dẫn các địa phương trong huyện xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa quy ước, hương ước khu dân cư; vận động nhân dân đóng góp công sức, tiền của để xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa theo tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng ban Văn hóa xã Chi Lăng (Hưng Hà) cho biết: Xã Chi Lăng thường xuyên tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình, dòng họ văn hóa và phát động thi đua, tổ chức cho các gia đình, dòng họ đăng ký danh hiệu văn hóa, tổ chức tuyên truyền, vận động đến ban, ngành, đoàn thể, ban công tác mặt trận thôn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư. Nhờ đó, tỷ lệ gia đình, dòng họ đạt danh hiệu văn hóa hàng năm đạt từ 90 - 95%. Ông Trần Ngọc Quang, thôn Lường, xã Tân Hòa (Hưng Hà) chia sẻ: Hiểu và nhận thức rõ vai trò quan trọng của việc xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình tôi luôn ý thức xây dựng nền nếp gia phong, thực hiện tốt nếp sống văn hóa tại cộng đồng dân cư, tạo sự lan tỏa trong thôn làng, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của thôn đã đạt được trong những năm qua.

Thông qua công tác tuyên truyền, ý thức của người dân về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ngày càng được nâng cao. Các giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống của người dân được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ; các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu được hạn chế, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Bình quân mỗi năm, trên địa bàn huyện có khoảng 2.000 đám cưới, trên 1.000 đám tang và trên 100 lễ hội. Nhờ thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh, hầu hết các đám cưới đều được tổ chức vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Bên cạnh đó, các đám tang đều được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và của địa phương. Việc hỏa táng đang có xu thế phát triển thay thế cho an táng truyền thống. 

Có thể nói, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phát triển mạnh mẽ và sâu rộng, thực sự trở thành phong trào rộng lớn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị và xây dựng nông thôn mới ở huyện Hưng Hà. Tỷ lệ các danh hiệu văn hóa tăng rõ rệt. Nếu như năm 2014 toàn huyện có 80,4% gia đình, 41% dòng họ, 73,7% khu dân cư và 45,5% xã đạt danh hiệu văn hóa thì đến năm 2019, toàn huyện có 91,5% gia đình, 51,5% dòng họ, 93,2% khu dân cư và 81,8% xã đạt chuẩn văn hóa.

Việc tổ chức các lễ hội trên địa bàn huyện đều thực hiện khá chu đáo, chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Nhiều lễ hội truyền thống được khôi phục đã góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương. Bên cạnh đó, nhiều nghi lễ và trò chơi dân gian tại lễ hội được phục dựng như: lễ giao chạ, thi cỗ cá, thi nấu cơm, thi pháo đất, kéo co... tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đoàn kết trong cộng đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới huyện Hưng Hà tiếp tục quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng. Duy trì và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới. Quan tâm xây dựng con người, gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc, tạo chuyển biến về xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng môi trường xã hội, bảo vệ di sản văn hóa và môi trường sinh thái. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Nguyễn Thị Nhung Trang

Trường Chính trị Thái Bình