Thứ 6, 07/05/2021, 13:31[GMT+7]

Rực rỡ chương trình nghệ thuật mừng Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam

Thứ 7, 17/04/2021 | 09:31:59
3,864 lượt xem
Tối 16/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra chương trình nghệ thuật "Văn hóa các dân tộc - hội tụ và phát triển".

Một tiết mục trong chương trình.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chào mừng Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4); chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ  2021-2026.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam gồm 4 chương, với các chủ đề dõi theo dòng chảy văn hóa truyền thống - sợi dây gắn chặt sự đoàn kết của cộng đồng các dân tộc, tạo nên không gian rực rỡ sắc màu. Đó là, Chương 1 - "Tìm về nguồn cội" với câu ca "Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba"; Chương 2 - "Vầng dương chiếu rọi" khẳng định chân lý "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"; Chương 3 - "Khát vọng" thể hiện nỗ lực của bao thế hệ người Việt nhằm gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc, những giá trị truyền thống tốt đẹp được vun đắp qua hàng ngàn năm; Chương 4, phần kết mang chủ đề "Chung một mái nhà" là khúc hoan ca kết nối 3 miền Bắc, Trung, Nam đất nước, tôn vinh khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời khích lệ mọi tầng lớp nhân dân chung tay gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định, văn hóa chính là cội nguồn dân tộc, là tinh hoa của một cộng đồng hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành rất nhiều quyết sách về văn hóa, trong đó có việc bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính vì vậy, ngày 17/11/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định lấy ngày 19/4 hằng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Sau hơn 13 năm triển khai, trên khắp mọi miền Tổ quốc, bằng các hoạt động thiết thực, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã lan tỏa và thấm sâu trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, thực sự là một ngày hội lớn để đồng bào các dân tộc được gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau hòa mình trong các không gian văn hóa đặc sắc, qua đó góp phần tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa tốt đẹp, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng bày tỏ: Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng ta đã xác định 1 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: "Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...". Việc tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam là một trong những minh chứng sống động trong thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin tưởng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của mọi tầng lớp nhân dân, các giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục được khơi dậy, lan tỏa.

Theo hanoimoi.com.vn

  • Từ khóa