Chủ nhật, 18/04/2021, 17:35[GMT+7]

UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố kết luận thanh tra theo Quyết định số 1156 ngày 16/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 07/07/2020 | 15:36:44
2,753 lượt xem
Sáng ngày 7/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố kết luận thanh tra theo Quyết định số 1156 ngày 16/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư và cho thuê đất đối với dự án đầu tư Nhà máy sản xuất các sản phẩm hoạt hình thông minh cho trẻ em phục vụ xuất khẩu tại Cụm công nghiệp Thụy Sơn (huyện Thái Thụy) và dự án đầu tư Nhà máy sản xuất giày dép tại Cụm công nghiệp Đông La (huyện Đông Hưng).

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Lãnh đạo các sở, ngành có liên quan, UBND huyện Đông Hưng, Thái Thụy và đại diện doanh nghiệp dự hội nghị.

Tại hội nghị, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn kết luận thanh tra theo sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh công bố. Sau khi công bố kết luận thanh tra và đại diện các sở, ngành đóng góp ý kiến, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: cuộc thanh tra đã được tiến hành theo trình tự và thủ tục pháp luật, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đoàn thanh tra đã thực hiện nghiêm túc, khách quan và đã xem xét đến tình hình thực tế của địa phương, doanh nghiệp tại thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư. Qua thanh tra đã chỉ ra nhiều hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực được thanh tra, góp phần phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong quá trình áp dụng pháp luật, giúp các ngành, địa phương, doanh nghiệp nhận thức được các vi phạm  và có hướng khắc phục.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh công bố kết luận thanh tra. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan chấp hành nghiêm các nội dung của kết luận thanh tra, chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế mà kết luận đã chỉ ra; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định. Các sở, ngành, địa phương tập trung tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, bảo đảm mục tiêu thu hút đầu tư của tỉnh, tuy nhiên cũng phải thực hiện đúng quy định của pháp luật. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh chấn chỉnh công tác thẩm định hồ sơ, đề xuất chủ trương dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Sở Công Thương phối hợp với các ngành và các huyện, thành phố tiến hành rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh về tính chất ngành nghề trong cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trước mắt điều chỉnh Cụm công nghiệp Thụy Sơn (huyện Thái Thụy), Đông La (huyện Đông Hưng) hoàn thành trước ngày 15/8/2020. Đối với nhà đầu tư yêu cầu thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường hợp tác kinh doanh tạo ra nhiều việc làm cho người dân trên địa bàn, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo đúng yêu cầu.  

Nguyễn Tùng