Thứ 2, 01/03/2021, 00:54[GMT+7]

Thành phố: Nghe tình hình thực hiện dự án phát triển nhà ở thương mại xã Đông Mỹ

Thứ 3, 21/07/2020 | 14:28:16
2,247 lượt xem
Sáng ngày 21/7, UBND thành phố Thái Bình họp nghe tình hình thực hiện dự án phát triển nhà ở thương mại xã Đông Mỹ.

Các đại biểu dự họp

Dự án phát triển nhà ở thương mại xã Đông Mỹ đến nay cơ bản đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Hiện còn 21 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố. 

Để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, UBND thành phố yêu cầu UBND xã Đông Mỹ phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích các cơ chế chính sách về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trực tiếp đến các hộ gia đình, cá nhân để người dân tự nguyện nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng; phối hợp với Công an thành phố xây dựng phương án bảo vệ thi công. Nhà đầu tư chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Minh Nguyệt