Thứ 2, 01/03/2021, 10:54[GMT+7]

Không tiếp nhận dự án thứ cấp vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa đầu tư hạ tầng và công trình xử lý môi trường

Thứ 5, 06/08/2020 | 18:12:52
3,047 lượt xem
Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo việc rà soát các dự án đầu tư được quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 1/1/2020 tại các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh đến nay chưa thực hiện đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung và Sở Công Thương báo tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN, CCN tổ chức chiều ngày 6/8.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phát biểu làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thu hút nhà đầu tư hạ tầng, nhà đầu tư thứ cấp vào các KCN, CCN, đồng thời kiến nghị một số giải pháp để tháo gỡ. 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc thu hút các dự án vào địa bàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là chủ trương lớn và tỉnh luôn khuyến khích, song không chấp nhận những dự án làm tổn hại đến môi trường. Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hạ tầng, nhà đầu tư thứ cấp vào địa bàn tỉnh hợp tác, đầu tư, phát triển, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh cần quán triệt các quy định của pháp luật, làm tốt công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch thông tin về kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế, các quy định về đầu tư cho các doanh nghiệp. Đối với những dự án đã được UBND tỉnh có quyết định chấp thuận đầu tư trước ngày 1/1/2020 bảo đảm đúng tính chất ngành nghề thì cho phép nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường song phải cam kết đấu nối, có hệ thống xử lý nước thải và chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ môi trường. Nếu các chủ đầu tư đã đưa dự án vào hoạt động mà vi phạm quy định về bảo vệ môi trường sẽ kiên quyết xử lý theo pháp luật. Đối với những dự án đề xuất đầu tư sau ngày 1/1/2020 chưa được chấp thuận đầu tư thì cho phép nhà đầu tư thực hiện song song các thủ tục đầu tư và chỉ cho phép vào hoạt động trong các CCN đã có nhà đầu tư hạ tầng và có hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra các dự án trong việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường; tham mưu điều chỉnh kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất gỡ khó cho các doanh nghiệp về thủ tục đất đai. Sở Công Thương kiểm tra, tham mưu danh mục, tính chất ngành nghề thu hút vào các KCN, CCN; Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng, đủ về thủ tục đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp đôn đốc các nhà đầu tư sớm hoàn thành đầu tư hạ tầng và hệ thống xử lý nước thải tập trung để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động. Các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư. Đối với các nhà đầu tư hạ tầng phải khẩn trương đầu tư hoàn thiện hạ tầng bao gồm giao thông, điện, thông tin liên lạc, hệ thống xử lý nước thải tập trung; tích cực thu hút đầu tư dự án thứ cấp và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 7 KCN đã được thành lập, trong đó có 3 KCN đã hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành trạm xử lý nước thải tập trung, 3 KCN đang thực hiện xây dựng, 1 KCN chưa đầu tư xây dựng do đang giải phóng mặt bằng. Toàn tỉnh có 50 CCN được quy hoạch, trong đó có 2 CCN đã hoàn thành trạm xử lý nước thải tập trung, 4 CCN đang thi công xây dựng trạm xử lý nước thải, 1 CCN đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của KCN, còn lại chưa đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải. Có 131 dự án của nhà đầu tư thứ cấp đăng ký vào các CCN đã được phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày 1/1/2020, trong đó có 35 dự án chưa được thuê đất của Nhà nước hoặc thuê lại đất của nhà đầu tư hạ tầng; các dự án chưa được thuê đất chủ yếu trong các CCN chưa có nhà đầu tư hạ tầng.

Về hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN, CCN, 100% KCN có nhà đầu tư hạ tầng, 20 CCN có nhà đầu tư hạ tầng, còn 18 CCN do Trung tâm Phát triển CCN huyện, thành phố làm chủ đầu tư hạ tầng. Nhìn chung, công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng và việc thu hút dự án đầu tư thứ cấp trong các KCN, CCN còn chậm do chưa có quỹ đất sạch, chưa hoàn thành thủ tục đánh giá tác động môi trường và chuyển đổi đất lúa mất nhiều thời gian.


Khắc Duẩn