Thứ 6, 05/03/2021, 11:05[GMT+7]

Ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông cấp thiết trong Khu kinh tế Thái Bình

Thứ 3, 18/08/2020 | 14:45:13
6,051 lượt xem
Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh nghe Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp báo cáo việc đề xuất các dự án đầu tư công các công trình giao thông trong Khu kinh tế Thái Bình (KKT) vào sáng 18/8. Dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Cần hơn 10.000 tỷ để đầu tư

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp, tổng nhu cầu vốn đầu tư công của các công trình hạ tầng KKT là 10.059,46 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách trung ương 6.626,65 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 3.432,81 tỷ đồng. Vốn ngân sách trung ương được đầu tư cho 6 tuyến đường trục trong KKT; vốn ngân sách tỉnh đầu tư cho 7 tuyến đường liên khu chức năng, tuyến đường nối từ quốc lộ, tỉnh lộ vào khu chức năng.

Riêng các tuyến đường đi qua khu chức năng do nhà đầu tư thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Do nhu cầu vốn lớn trong khi nguồn vốn ngân sách nhà nước còn hạn chế, vì vậy, trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh sẽ tập trung xây dựng các tuyến đường nối từ quốc lộ, tỉnh lộ vào các khu chức năng, đặc biệt là các khu chức năng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh lựa chọn thực hiện thí điểm, khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh và ưu tiên đầu tư xây dựng các tuyến đường tại những khu vực tập trung nhiều khu chức năng mà hệ thống giao thông còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của Khu kinh tế.

Qua rà soát, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp đề xuất lựa chọn một số tuyến đường cấp thiết để đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025 gồm đoạn đường ĐT464 nằm trong KKT; 2 tuyến đường nối vào khu cảng, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Thái Thượng; tuyến đường trục trung tâm phía Bắc sông Trà Lý (điểm đầu là quốc lộ 37B tại xã Thái Thọ, điểm cuối tuyến là Khu du lịch Cồn Đen, xã Thái Đô). Tổng mức đầu tư cho các tuyến đường này khoảng 1.250 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu, ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và nguồn vốn hợp pháp khác.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung cho ý kiến về khả năng cân đối nguồn vốn để thực hiện, xác định những tuyến đường cấp thiết cần phải đầu tư xây dựng ngay...

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư góp ý lựa chọn những tuyến đường cần sớm được đầu tư phục vụ phát triển Khu kinh tế. 

Chỉ đầu tư những dự án cấp thiết

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho rằng, đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cơ bản hợp lý và đáp ứng nhu cầu thu hút dự án vào các khu chức năng và thực tiễn nhiệm vụ phát triển KKT.

Thống nhất, lựa chọn các tuyến đường cấp thiết để đầu tư gồm: nâng cấp tuyến quốc lộ 39 để phục vụ phát triển khu công nghiệp  - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái; 2 tuyến đường nối vào khu cảng, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Thái Thượng; tuyến đường ĐT464 nằm trong KKT; tuyến đường từ đường 221A nối với khu cảng Ba Lạt và khu nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp cần rà soát, bổ sung thêm một số hạng mục, tuyến giao thông cần thiết phải đầu tư trong giai đoạn 2021 -2025; sớm hoàn thiện quy trình, thủ tục đầu tư, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt làm căn cứ triển khai thực hiện các dự án giao thông trong KKT. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu bố trí kịp thời, đủ nguồn vốn đầu tư cho các công trình giao thông cấp thiết trong KKT được phê duyệt đầu tư.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo hình thức, quy trình lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh. 

Xác định chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại

Cũng trong buổi sáng, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nghe Sở Xây dựng báo cáo hình thức, quy trình triển khai lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh. Dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và nhà đầu tư.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 10 dự án đang trong giai đoạn sơ tuyển lựa chọn chủ đầu tư và 6 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện lựa chọn chủ đầu tư. Sở Xây dựng đã nghiên cứu, xây dựng quy trình thực hiện các dự án theo hai hình thức: đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phát biểu làm rõ những thuận lợi, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong các phương án tổ chức lựa chọn chủ đầu tư cho các dự án nhà ở thương mại. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tiếp tục cho triển khai thực hiện các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn đã được quy hoạch dưới hai hình thức theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Đối với hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư, giao cho UBND các huyện, thành phố bố trí nguồn vốn để giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng. Đối với hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ, giao cho nhà đầu tư và chủ đầu tư bàn bạc, lựa chọn cách thức thực hiện cụ thể, sớm báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xác định hình thức thực hiện cụ thể đối với từng dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng nghiên cứu, báo cáo xác định rõ việc gia hạn thời gian sơ tuyển; chỉ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo UBND tỉnh việc có tiếp tục thực hiện những dự án chỉ có một nhà đầu tư. Để công nhận chủ đầu tư dự án theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Xây dựng cần thống nhất với nhà đầu tư, chủ đầu tư hình thức xử lý vướng mắc khi giao đất và đưa vào tiêu chí mời thầu; hướng dẫn thực hiện các bước lựa chọn công nhận chủ đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập tổ chuyên gia xây dựng phương pháp xác định giá trị dự án, báo cáo UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt việc hướng dẫn thực hiện hồ sơ mời thầu; các huyện, thành phố phải chủ động công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho các dự án đúng tiến độ.


Khắc Duẩn