Chủ nhật, 07/03/2021, 16:06[GMT+7]

Ngành Ngân hàng: Tổng nguồn vốn huy động tăng 8,5%, tổng dư nợ cho vay tăng 1,6% so với 31/12/2019

Thứ 2, 13/07/2020 | 14:31:48
2,269 lượt xem

Hoạt động giao dịch ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc Thái Bình.

Từ đầu năm đến nay, trước tác động của dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã tích cực triển khai các cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động ngân hàng trên địa bàn theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tăng cường huy động vốn từ nội bộ nền kinh tế, thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng và tích cực thực hiện các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để ổn định sản xuất như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, miễn, giảm lãi vay…

Đến hết tháng 6/2020, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 79.780 tỷ đồng, tăng 8,5% so với thời điểm 31/12/2019, trong đó tiền gửi dân cư chiếm 93,8% tổng nguồn vốn huy động; tổng dư nợ cho vay ước đạt 60.070 tỷ đồng, tăng 1,6% so với thời điểm 31/12/2019; tỷ lệ nợ xấu ước chiếm 0,9% tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn. Không chỉ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, miễn, giảm lãi vay, các TCTD trên địa bàn tỉnh còn giảm lãi suất cho vay mới từ 0,7 - 1,5%/năm cho trên 730 khách hàng với doanh số cho vay hơn 5.300 tỷ đồng, từ đó giúp khách hàng kịp thời bổ sung nguồn vốn duy trì sản xuất kinh doanh.

Minh Hương