Thứ 2, 19/04/2021, 23:17[GMT+7]

Ngành Ngân hàng: Sôi nổi các phong trào thi đua

Thứ 6, 21/08/2020 | 08:35:44
1,959 lượt xem
Giai đoạn 2015 - 2020, nguồn vốn huy động toàn địa bàn tăng bình quân 21%/năm, dư nợ cho vay tăng bình quân 17,5%/năm, nợ xấu ở mức thấp (0,8%). Có được kết quả đó, một trong những nguyên nhân quan trọng là ngành Ngân hàng đã phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Hoạt động giao dịch ở Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình.

Hàng năm, căn cứ vào mục tiêu, định hướng hoạt động của ngành, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nội dung phát động thi đua của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã triển khai nhiều phong trào thi đua như: cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2016 - 2020; doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo, lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam; cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025...

Là 1 trong 4 ngân hàng thương mại có quy mô hoạt động lớn trên địa bàn, thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng luôn được ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Thái Bình quan tâm, chỉ đạo kịp thời và là động lực trực tiếp động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân người lao động trong Chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua các phong trào thi đua như: giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Vietcombank, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh, kỷ niệm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam và ngày thành lập Vietcombank... đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, từ đó góp phần giúp Vietcombank Chi nhánh Thái Bình luôn hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu được giao. Kết quả kinh doanh hàng năm của Chi nhánh luôn có lãi, lợi nhuận bình quân giai đoạn 2015 - 2018 đạt 140 tỷ đồng/năm, năm 2019 đạt trên 200 tỷ đồng; đời sống của cán bộ, nhân viên không ngừng được cải thiện.

Ở Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Thái Bình, phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh đã được phát động ngay từ đầu năm. Ông Lại Quang Dũng, Giám đốc SHB Chi nhánh Thái Bình cho biết: Với quan điểm con người là tài sản quý giá nhất, là nền tảng cơ bản để đơn vị hoạt động ổn định và phát triển nên Chi nhánh đã gắn việc phát động các phong trào thi đua với công tác khen thưởng; trên cơ sở đó tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác, từ đó đã tạo động lực và khí thế làm việc hăng say trong toàn thể cán bộ, nhân viên Chi nhánh. Chính vì thế, mặc dù mới chỉ đi vào hoạt động được gần 7 năm nhưng SHB Chi nhánh Thái Bình đã là địa chỉ uy tín, tin cậy đối với khách hàng trên địa bàn tỉnh. Đến nay, ngoài trụ sở chính, Chi nhánh còn thành lập thêm 2 phòng giao dịch tại thị trấn Tiền Hải (Tiền Hải) và thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) với 60 cán bộ, nhân viên. Giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng huy động vốn bình quân đạt 21%/năm, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân đạt 27%/năm, trong đó khách hàng doanh nghiệp chiếm 52% và khách hàng cá nhân chiếm 48% tổng dư nợ cho vay.

Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor (Quỳnh Phụ) phát triển sản xuất từ nguồn vốn tín dụng ngân hàng.


Đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng giai đoạn 2015 - 2020, bà Phan Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh khẳng định: Các phong trào thi đua đã tạo khí thế sôi nổi, phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Từ các phong trào thi đua, hoạt động quản lý của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cũng như hoạt động quản trị, kinh doanh và phục vụ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực; phong cách, thái độ, tác phong làm việc không ngừng đổi mới; văn hóa giao tiếp, ứng xử được đề cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính được giữ vững; năng suất lao động và hiệu quả công tác tăng; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được cải thiện; dân chủ cơ sở và đoàn kết nội bộ được bảo đảm. Đến hết tháng 6/2020, trên địa bàn tỉnh có 24 ngân hàng và 85 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ở 260 xã, phường, thị trấn; tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn đạt hơn 81.100 tỷ đồng, tăng gấp 2,9 lần so với năm 2015; tổng dư nợ cho vay đạt gần 60.000 tỷ đồng, tăng gấp 2,1 lần so với năm 2015; nợ xấu ở mức thấp, chỉ chiếm 0,8% tổng dư nợ cho vay.

Giai đoạn 2015 - 2020:

  • Toàn ngành Ngân hàng có 281 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, cờ thi đua và bằng khen của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh;
  • Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, cờ thi đua của Chính phủ;
  • Nhiều tổ chức tín dụng liên tục được khen thưởng như: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (13 lần được nhận bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 8 lần được nhận bằng khen của UBND tỉnh); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (6 lần được nhận bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 8 lần được nhận bằng khen của UBND tỉnh)...


Minh Hương