Thứ 5, 25/02/2021, 11:14[GMT+7]

Kiến Xương phấn đấu có trên 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ 4, 19/08/2020 | 14:57:21
257 lượt xem
5 năm qua, nhờ có sự đồng thuận vào cuộc của toàn dân, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở, đến năm 2019 huyện Kiến Xương và 100% số xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), vượt chỉ tiêu đại hội đề ra.

Xây dựng hạ tầng NTM ở xã Vũ Trung.

Cùng với đó, Kiến Xương cũng chỉ đạo các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, xây dựng các tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đến nay đã có 2 xã là Thanh Tân, Bình Định đạt các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã NTM nâng cao.

Thời gian tới, Kiến Xương tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; huy động các nguồn lực bảo dưỡng, nâng cấp và đầu tư các công trình hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn; phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 có trên 25% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Thu Thủy