Thứ 4, 21/04/2021, 07:24[GMT+7]

Đã có 1.665 đại hội cấp cơ sở bầu trực tiếp bí thư

Thứ 5, 02/07/2020 | 08:43:10
467 lượt xem
Đó là số liệu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 được tổ chức ngày 1/7.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Trần Văn Túy, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước với sự tham dự của hàng ngàn đại biểu tại các điểm cầu gồm: đại diện Thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội, cùng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thực hiện Kết luận số 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo về tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm 2020, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết, trong điều kiện vừa phải chung tay thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19, vừa phải thực hiện nhiệm vụ chính trị được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy và chính quyền các cấp giao, nhưng 3 cơ quan ở các cấp đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, triển khai đồng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị, cơ bản bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, ít sai sót; góp phần vào thành tích chung của cả nước.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính tại Hà Nội. 

Ba cơ quan đã phối hợp tham mưu hoàn thiện các nội dung trình Hội nghị Trung ương lần thứ mười hai (khóa XII) và kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV; tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành có chất lượng các đề tài, đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp, trong đó đã tham mưu, hoàn thành 8/14 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2020; tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tính đến ngày 20/6/2020, đã có 94% tổ chức cơ sở Đảng trên toàn quốc tổ chức đại hội, trong đó có 1.665 đại hội bầu trực tiếp bí thư; dự kiến đến hết ngày 30-6 đạt 99,75%.

Cùng thời điểm này, 85 đảng bộ cấp trên cơ sở đã tổ chức đại hội; trong đó có 54 đại hội điểm, 33 đại hội bầu trực tiếp bí thư. Hà Nội, Yên Bái, Quảng Ninh là những đảng bộ theo dự kiến có tỷ lệ đại hội cấp trên cơ sở bầu trực tiếp bí thư tại đại hội cao trong cả nước.

Đến nay, 43 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã sắp xếp 18 đơn vị hành chính cấp huyện, 1.025 đơn vị hành chính cấp xã; qua đó đã giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện; 546 đơn vị hành chính cấp xã. Phối hợp xây dựng và hoàn thiện “Hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị”. Hiện đã hoàn thiện khung danh mục với gần 1000 vị trí việc làm  cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện....

Tại hội nghị, đại biểu các các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố đã tập trung tham luận làm rõ những kết quả, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác phối hợp, thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm. Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao 3 cơ quan ở Trung ương và ở các địa phương đã tích cực phối hợp, làm tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao. Đồng chí đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức 6 tháng đầu năm 2020.

Chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các cơ quan, địa phương cần bố trí nhân sự trên tinh thần công phu, nghiêm túc, phù hợp với công việc. Cùng với đó, làm tốt công tác tư tưởng với các đồng chí nghỉ hưu, nghỉ trước tuổi, tự giác nghỉ. Các cấp, ngành, địa phương cần làm tốt hồ sơ cán bộ đúng quy trình, quy định trên tinh thần đoàn kết, thống nhất; chấp hành nghiêm các quy định của Đảng.

Hình ảnh tại điểm cầu Hà Nội và Ninh Bình.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nắm chắc, dự báo tình hình; phát huy dân chủ, quyết định theo đa số khi thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt, cần tỉnh táo, cảnh giác với âm mưu chống Đảng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời, bảo vệ hiệu quả cán bộ. Khi thực hiện đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp, cần tập trung trí tuệ tập thể để hoàn thiện dự thảo.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng đánh giá cao các ý kiến tham luận tại Hội nghị và khẳng định, những địa phương, cơ quan làm tốt công tác tổ chức bộ máy thì cũng sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm là thời điểm tập trung cao cho công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy, đội ngũ cán bộ các cơ quan cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân và đất nước, tham mưu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đồng thời triển khai linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp: Tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 35, Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, Kết luận số 75 của Ban Chấp hành Trung ương về Phương hướng công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy và công tác nhân sự. Tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng, chống suy thoái, chống tự diễn biến, chống chuyển hóa. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xem xét giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo (nếu có). 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự của Đảng, Nhà nước gắn với Đại hội XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng Đảng. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” tạo khí thế cho việc tổ chức đại hội đảng các cấp. 

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng lưu ý các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương, các bộ, ngành cần tập trung xây dựng văn kiện trình đại hội, đảm bảo ngắn gọn, hợp lý; chuẩn bị kỹ lưỡng đề án nhân sự; báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ cấp tỉnh cần đảm bảo rõ những ưu, nhược điểm, có tính chiến đấu cao, tính xây dựng, tính khả thi cao, thể hiện tính Đảng, tính chân thực.../.

Theo: dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày