Thứ 4, 03/03/2021, 05:22[GMT+7]

Góp ý vào dự thảo Tờ trình, Báo cáo về xây dựng Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng

Thứ 5, 02/07/2020 | 20:38:37
1,511 lượt xem
Chiều ngày 2/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào dự thảo Tờ trình, Báo cáo về xây dựng Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Audio: 0207_gop_y__mixdown.mp3

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý về các nội dung: ưu điểm, hạn chế, bất cập trong thực hiện Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; một số kinh nghiệm trong thực hiện Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; về nguyên tắc xây dựng Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; về sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng như: hình thức bầu cử, ứng cử, đề cử; quy định về số dư trong danh sách bầu cử và việc lấy phiếu xin ý kiến Đại hội; về chế độ quản lý hồ sơ, tài liệu bầu cử; về xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả bầu cử...

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung của các văn bản dự thảo. Đồng chí cho rằng dự thảo Quy chế đã phát huy ưu điểm và khắc phục được những hạn chế của Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đã điều chỉnh, bổ sung một số nội dung rất cụ thể, chặt chẽ, đặc biệt quy định cụ thể trách nhiệm, chế tài xử lý; đã bảo đảm tuân thủ Điều lệ Đảng, đồng bộ, nhất quán với Quy chế bầu cử trong Đảng được ban hành theo Quyết định số 244-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết, sâu sắc, xuất phát từ thực tiễn của các đại biểu; đề nghị tổ soạn thảo tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo Tờ trình, báo cáo, Quy chế bầu cử bảo đảm vừa siết chặt kỷ luật, kỷ cương, vừa phát huy dân chủ trong Đảng, dân chủ trong bầu cử, đặc biệt là dân chủ trong bầu cử cấp cao; không để sót người thực sự có đức, có tài; không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức chạy quyền, chạy phiếu bầu, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng.

Đào Quyên

Ảnh: Thành Tâm