Thứ 7, 27/02/2021, 21:50[GMT+7]

Trong bất cứ tình huống nào Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn là lực lượng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân

Thứ 5, 02/07/2020 | 21:07:47
7,819 lượt xem
(Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý cùng 113 đại biểu - những đảng viên ưu tú đại diện cho 326 đảng viên, sinh hoạt tại 10 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí!

Thưa Đại hội!

Qua nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ trình tại Đại hội, tôi đồng tình cao và hết sức vui mừng, phấn khởi vì trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhận thức rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng, củng cố phòng tuyến biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đảng bộ đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đấu tranh chống các hoạt động xâm phạm chủ quyền, an ninh, duy trì thực hiện các hiệp định, hiệp nghị; kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực biên giới biển, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên phòng. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các sở, ngành, các lực lượng và nhân dân để tạo nên sức mạnh tổng hợp đấu tranh có hiệu quả trong công tác phòng, chống các loại tội phạm, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các tội phạm về ma túy, buôn bán tiền giả, chất nổ, buôn lậu và gian lận thương mại...

Với tinh thần “Trung thành với Đảng, tận tụy với dân”, coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã kiên trì bám trụ nơi cửa sông, ven biển; tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các xã ven biển giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ, phòng, chống dịch bệnh, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giải quyết tốt việc tranh chấp, khiếu nại về đất đai, môi trường, tranh chấp ngư trường trên biển, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ việc triển khai xây dựng các dự án kinh tế trên địa bàn khu vực biên phòng...; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đảng bộ đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo được những chuyển biến cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cán bộ, chiến sĩ luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt trách nhiệm, yên tâm gắn bó với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác của đơn vị theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Công tác huấn luyện có nhiều chuyển biến, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện chuyên sâu, làm chủ vũ khí trang bị, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị theo từng nhiệm vụ, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Đảng ủy đã quan tâm thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được cải thiện và nâng cao.

Đảng bộ đã coi trọng xây dựng, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng; chấp hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; từng bước nâng cao được năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Những kết quả đạt được của Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh trong nhiệm kỳ qua là hết sức trân trọng, là nền tảng tạo đà cho bước phát triển của Đảng bộ trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin ghi nhận, chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương những thành tích Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa Đại hội!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta phải thẳng thắn thấy rằng trong nhiệm kỳ qua Bộ đội Biên phòng tỉnh vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đã nêu. Tại Đại hội Đảng bộ lần này, tôi đề nghị các đồng chí cần tập trung thảo luận, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những hạn chế như: Việc dự báo, nắm bắt, quản lý tình hình địa bàn có nội dung chưa toàn diện; sự phối hợp với các ngành chức năng chưa thường xuyên, kiến thức về kinh tế, xã hội của một bộ phận cán bộ còn hạn chế; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở một số tổ chức đảng chưa cao... Tôi đề nghị Đại hội phân tích, xác định rõ nguyên nhân, đề ra những giải pháp cụ thể để khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa Đại hội!

Những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước đang tiếp tục tạo thế và lực ngày càng vững mạnh để nước ta hội nhập sâu hơn, toàn diện hơn với cộng đồng quốc tế nhằm tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tình hình trên tuyến biên giới cơ bản ổn định, các hoạt động đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân được tăng cường, phát triển; đời sống của nhân dân nói chung và nhân dân ở khu vực biên giới nói riêng đã được cải thiện, tạo ra những điều kiện thuận lợi để chúng ta quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực hiện nay vẫn có những diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn...

Ở trong tỉnh, tình hình chính trị - xã hội ổn định, tỉnh Thái Bình đang đứng trước thời cơ, vận hội mới trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện xây dựng, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình; tiếp tục thực hiện chủ trương đẩy mạnh đầu tư phát triển kinh tế biển với nhiều dự án kinh tế trọng điểm, xây dựng các khu, cụm công nghiệp, các hoạt động giao thông vận tải, dịch vụ, du lịch, đánh bắt, chế biến, nuôi trồng thủy hải sản... Vì thế, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh trong thời gian tới với những yêu cầu mới, cao hơn, toàn diện hơn trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, xây dựng khu vực biên phòng của tỉnh giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh.

Về việc này, tỉnh ta đã có những buổi làm việc liên kết với các địa phương giáp ranh như thành phố Hải Phòng và các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và Nam Định. Đối với thành phố Hải Phòng, hai địa phương đã có ký kết và Hải Phòng đã giúp Thái Bình rất nhiều trong việc đầu tư hạ tầng giao thông, trong đó hai địa phương đã hoàn thành xây dựng cầu sông Hóa huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) và huyện Thái Thụy (Thái Bình). Hiện nay, tỉnh Thái Bình và thành phố Hải Phòng đã cam kết đầu tư tuyến đường bộ mới song song với quốc lộ 10 từ thành phố Thái Bình đi thành phố Hải Phòng, trong đó Hải Phòng sẽ giúp Thái Bình xây dựng cầu Nghìn và tuyến đường từ cầu ra quốc lộ 10 còn phía Thái Bình sẽ làm từ thành phố ra cầu Nghìn. Ngoài ra, Thái Bình còn ký kết nhiều văn kiện hợp tác khác cũng như Thái Bình - Hải Phòng - Nam Định đang liên kết xây dựng tuyến đường bộ ven biển. Hôm nay có các đồng chí đại diện cho Bộ đội Biên phòng hai địa phương Hải Phòng và Nam Định, chúng tôi cũng thấy rằng việc phối hợp với hai địa phương không những tạo điều kiện cho ba địa phương có điều kiện phát triển tốt hơn nữa về kinh tế nhưng đồng thời cũng là điều kiện để Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và hai tỉnh Thái Bình, Nam Định có sự liên kết để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Trong bối cảnh đó, Đại hội cần tập trung thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tiễn của địa phương. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ trình tại Đại hội đề cập khá đầy đủ, tôi xin gợi mở một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, thảo luận, quyết định:

Một là: Sau Đại hội Đảng bộ, các cấp ủy cần chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, những chủ trương, nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh trong thời kỳ mới, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần chủ động nắm chắc và phân tích tốt tình hình, từ đó đề ra những chủ trương, giải pháp tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đã đề ra.

Hai là: Thực hiện tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt Kết luận số 68-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường cán bộ các đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, xã (biên giới, hải đảo); Đề án phát triển kinh tế biển gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, trọng tâm là tham mưu triển khai có hiệu quả Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới biển.... Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các huyện biên giới biển xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa bàn biên giới biển.

Ba là: Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật; nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành, quản lý, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ; gắn huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ chính trị và khả năng sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm. Thường xuyên đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các ngành, các lực lượng, đoàn kết quân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, luôn bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; không để tình huống bị động, bất ngờ xảy ra.

Bốn là: Chú trọng các nhiệm vụ trong công tác tư tưởng chính trị, tổ chức, kiểm tra, dân vận của Đảng; xây dựng từng chi bộ, Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục kiên trì thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng và các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ để trong bất cứ tình huống nào Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn là lực lượng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tất cả vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Kính thưa các đồng chí!

Thưa Đại hội!

Cùng với nội dung trên, Đại hội chúng ta còn có nhiệm vụ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đây là những nội dung rất quan trọng của Đại hội. Trên cơ sở quy định của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và thực tiễn của Đảng bộ, tôi đề nghị các đại biểu dự đại hội hãy phát huy dân chủ, đề cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, đơn vị, vì sự phát triển của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, trên cơ sở tiêu chuẩn và cơ cấu, Đại hội cần sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới bảo đảm đủ số lượng và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Với truyền thống đoàn kết và trách nhiệm chính trị cao, tinh thần quyết tâm xây dựng Đảng bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa những nội dung, nhiệm vụ đã đề ra, thực sự là Đại hội của đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Nhân dịp Đại hội, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tiếp tục dành sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất để Bộ đội Biên phòng Thái Bình hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và tỉnh Nam Định trong thời gian qua đã hết sức quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để tỉnh Thái Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng nói chung và công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia nói riêng. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của các đồng chí trong thời gian tới.

Một lần nữa, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!