Thứ 2, 08/03/2021, 20:15[GMT+7]

Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2020

Thứ 3, 07/07/2020 | 17:48:07
4,027 lượt xem
Chiều ngày 7/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, tăng cường nắm và dự báo tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy có những giải pháp chỉ đạo thực hiện. Ban tuyên giáo các cấp, các ngành, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, định hướng tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ động định hướng, tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Tham mưu tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là chuyên đề năm 2020. Công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ được quan tâm triển khai thực hiện; hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được tăng cường… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ thêm một số kết quả đạt được trên lĩnh vực công tác tuyên giáo gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, địa phương, đơn vị; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thới gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới ban tuyên giáo các cấp, các ngành, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong đó tập trung tuyên truyền về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Tập trung nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tăng cường phối hợp giữa các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo, khối lý luận chính trị, khối tư tưởng - văn hóa và lĩnh vực an ninh tư tưởng - văn hóa trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Các ngành, các địa phương, đơn vị, đặc biệt là lực lượng công an, quân sự, biên phòng làm tốt công tác phối hợp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua việc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh đất và người Thái Bình từ đó tăng cường thu hút đầu tư vào tỉnh, đặc biệt là thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đào Quyên