Thứ 7, 27/02/2021, 20:26[GMT+7]

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định, thông báo của Đảng

Thứ 5, 16/07/2020 | 14:23:11
599 lượt xem
Sáng ngày 16/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) và nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 213 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Kết luận số 69 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Thông báo kết luận số 160 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kết luận số 77 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước; Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Trên cơ sở các nội dung được phổ biến, quán triệt, Huyện uỷ Đông Hưng yêu cầu các đảng bộ, chi bộ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của đảng bộ, chi bộ mình, sớm đưa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Đảng vào cuộc sống.

Thu Hiền