Thứ 7, 27/02/2021, 22:20[GMT+7]

Thành ủy: Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng

Thứ 6, 17/07/2020 | 17:12:43
903 lượt xem
Chiều ngày 17/7, Thành ủy Thái Bình tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong thời gian ½ ngày, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thành ủy Thái Bình đã quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 20/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết.

Trên cơ sở các nội dung được phổ biến, quán triệt, Thành ủy Thái Bình yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng những nội dung trọng tâm đến các cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị; cụ thể hoá các nội dung của nghị quyết thành các quy định, kế hoạch, hướng dẫn của cấp uỷ, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện.

Minh Nguyệt