Thứ 2, 08/03/2021, 21:49[GMT+7]

Làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ 2, 20/07/2020 | 10:02:36
1,278 lượt xem
Những ngày này, cùng với các cấp ủy, tổ chức đảng trong cả nước, Đảng ủy Công an tỉnh đang tích cực chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 187 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Thông tri số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Đại hội Đảng bộ Công an huyện Đông Hưng.

Nhận thức rõ đại hội đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện, đúng tình hình kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ tới; căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng, ban hành kế hoạch về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 triển khai tới các đảng bộ, chi bộ cơ sở và đảng bộ công an các huyện, thành phố theo đúng quy trình, quy định. Đến nay, 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh và đảng bộ công an các huyện, thành phố đã tổ chức thành công đại hội theo đúng kế hoạch, đồng thời bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng để Đảng ủy Công an tỉnh tập trung chuẩn bị tốt nội dung và điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh diễn ra đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.


Xác định việc chuẩn bị văn kiện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình chuẩn bị Đại hội, căn cứ Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã quyết định thành lập tiểu ban văn kiện và tổ giúp việc của tiểu ban văn kiện, phân công trách nhiệm cho từng đồng chí trong cấp ủy về chuẩn bị nội dung văn kiện. Để văn kiện Đại hội thực sự có chất lượng thể hiện tầm nhìn chiến lược, có tính định hướng, bao quát, sát với thực tế, công tác xây dựng văn kiện được quan tâm thực hiện với phương châm công khai, dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể, bám sát hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên và tình hình thực tế để xây dựng với nhiều điểm mới, khâu đột phá; đồng thời tranh thủ tối đa sự tham gia góp ý của cán bộ, đảng viên và cơ quan cấp trên bảo đảm theo các quy trình, hướng dẫn. Đáng chú ý, Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh đã đánh giá đúng thực chất tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, dự thảo Báo cáo chính trị cũng đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Ngoài việc chuẩn bị tốt dự thảo Báo cáo chính trị, Đảng ủy còn tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.


Cùng với chuẩn bị văn kiện Đại hội, công tác nhân sự cũng được Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đặc biệt quan tâm. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được thực hiện đúng quy trình, việc xây dựng đề án nhân sự đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Công an Trung ương, Quy định số 192 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân và trên cơ sở quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy giai đoạn 2016 - 2021, giai đoạn 2021- 2026, quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Thượng tá Trần Thanh Tùng, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh cho biết: Do xác định công tác xây dựng văn kiện và nhân sự đại hội là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của đại hội đảng các cấp, đơn vị đã sớm tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tập trung xây dựng văn kiện đại hội kỹ lưỡng, cẩn trọng, đánh giá đúng tình hình, kết quả đạt được, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với thực tiễn, bảo đảm yêu cầu theo đúng quy định của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, chủ động phối hợp với cơ quan tổ chức cán bộ rà soát, tham mưu, xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm chất lượng, số lượng và cơ cấu; có trí tuệ, phẩm chất, đạo đức, uy tín; có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Bên cạnh việc chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Công an tỉnh đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp.

Duy Hưng

(Công an tỉnh)