Thứ 7, 27/02/2021, 07:08[GMT+7]

Vũ Thư: Ổn định bộ máy cấp ủy, chính quyền sau đại hội đảng cấp huyện và cơ sở

Thứ 3, 28/07/2020 | 08:48:39
1,281 lượt xem
Đến nay, huyện Vũ Thư đã hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đại hội, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, ổn định bộ máy cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, tạo đà để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phát huy dân chủ trong lựa chọn cán bộ đủ đức, đủ tài vào cấp ủy, từ đó gánh vác trọng trách lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bách Thuận vừa qua đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Luật, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên nên Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Ban Chấp hành được bầu đúng cơ cấu, đúng tiêu chuẩn. Đây là một trong những yếu tố giúp địa phương thuận lợi trong việc sắp xếp, kiện toàn, ổn định các chức danh lãnh đạo, cán bộ chủ chốt cấp ủy, chính quyền địa phương. Đến nay, bộ máy cấp ủy, chính quyền xã đã cơ bản ổn định, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Việt Hùng có nhiều thay đổi trong công tác cán bộ. Đồng chí Đinh Văn Thuần, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Xã thực hiện việc bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới ngay sau đại hội theo đúng phương án nhân sự đã được Huyện ủy phê duyệt. Đảng ủy xã làm tốt công tác tư tưởng nhằm tiến hành sắp xếp, bố trí các vị trí, chức danh theo đúng quy định; đồng thời, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các đồng chí cấp ủy viên không tái cử, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Để bảo đảm ổn định bộ máy cấp ủy, chính quyền, ngay từ trước đại hội đảng bộ cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư đã ban hành Hướng dẫn số 10-HD/HU chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiến hành các bước quy trình nhân sự bảo đảm dân chủ, khách quan, khoa học và chặt chẽ, phát huy được trí tuệ của toàn đảng bộ, chi bộ trong quá trình giới thiệu nguồn nhân sự cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, và các chức danh chủ chốt. Trên cơ sở kết quả giới thiệu nguồn nhân sự của các tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt phương án nhân sự đại hội đảng bộ, chi bộ. Nguồn nhân sự được phê duyệt đã được lựa chọn, thẩm định, đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn, có khả năng gánh vác trách nhiệm. Huyện cũng hướng dẫn quy định về số lượng phó chủ tịch HĐND và phó chủ tịch UBND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, tạo điều kiện để các địa phương chủ động chuẩn bị nhân sự chủ chốt chính quyền các cấp trước khi đại hội. Làm chặt chẽ, nghiêm túc các khâu nên đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở đã hoàn thành việc lựa chọn cấp ủy viên, tạo nguồn nhân sự chủ chốt cho bộ máy cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Huyện Vũ Thư hiện có 51 đảng bộ, chi bộ cơ sở. Kết quả, đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 22/51 tổ chức cơ sở đảng bầu đủ số lượng cấp ủy theo quy định, 29/51 tổ chức cơ sở đảng bầu khuyết 48 cấp ủy; 57 đồng chí không tham gia tái cử cấp ủy. Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu được 455 đồng chí tham gia cấp ủy khóa mới, trong đó tái cử là 358 đồng chí, nguồn mới là 97 đồng chí. Các đồng chí dự kiến tái cử đã trúng cử 358 đồng chí (đạt 99,45%), 97,8% cán bộ chủ chốt các xã dự kiến tái cử trúng cấp ủy khóa mới.

Đồng chí Phạm Văn Uyên, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Vũ Thư cho biết: Ngay sau đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, Huyện ủy đã chỉ đạo các địa phương nhanh chóng triển khai công tác sắp xếp, ổn định bộ máy cấp ủy, chính quyền. Do hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đã bầu cấp ủy đúng cơ cấu theo dự kiến nên việc sắp xếp, luân chuyển, kiện toàn bộ máy cấp ủy, chính quyền trên địa bàn khá thuận lợi. Hiện nay, hầu hết các địa phương đã hoàn thành sắp xếp, ổn định bộ máy cấp ủy, chính quyền sau đại hội. Tuy nhiên, huyện còn một số xã đang gặp vướng mắc về vấn đề giải quyết vị trí công tác cho cán bộ chủ chốt không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tái cử HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với các trường hợp này, Huyện ủy và các địa phương tập trung làm tốt công tác tư tưởng, vận động cán bộ đồng thuận với sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ của địa phương; kịp thời hướng dẫn thực hiện và giải quyết tốt chế độ, chính sách cho cán bộ. Trong quá trình sắp xếp bộ máy cấp ủy, chính quyền cơ sở, huyện có sự sáng tạo, phù hợp với các quy định và điều kiện thực tiễn, tuy nhiên luôn bám chắc sự chỉ đạo của tỉnh, nghiêm túc, chặt chẽ, có sự giám sát, kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm minh nếu có sai phạm. Việc bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới ngay sau đại hội theo đúng phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Huyện ủy yêu cầu công tác bố trí, sắp xếp phải thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của trung ương; thực hiện đúng quy trình về công tác cán bộ; cách làm thận trọng, công khai, minh bạch, động viên, khuyến khích sự tự nguyện của cán bộ đồng thời giữ được sự ổn định và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Nhờ tinh thần chủ động, quyết liệt, đến nay bộ máy cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Vũ Thư được sắp xếp hợp lý, ổn định, theo đúng quy định, thể hiện sức mạnh trí tuệ của tập thể và phát huy được năng lực, sở trường của mỗi cán bộ, đảng viên, từ đó góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Quỳnh Lưu