Chủ nhật, 07/03/2021, 18:25[GMT+7]

Khối thi đua các cơ quan Đảng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Thứ 4, 29/07/2020 | 15:54:45
661 lượt xem
Chiều ngày 29/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy - đơn vị Trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy - đơn vị Trưởng khối thi đua các cơ quan Đảng chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Khối thi đua các cơ quan Đảng đã quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định của trung ương, bộ, ban, ngành về công tác thi đua, khen thưởng, các nội dung giao ước thi đua; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ lớn trong năm. Nội dung thi đua từng bước có chuyển biến tích cực, được cụ thể hóa bằng các tiêu chí đánh giá phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tiễn; hình thức tổ chức đa dạng, phong phú với nhiều hoạt động thi đua sôi nổi thu hút cán bộ, công chức cơ quan tham gia. Các đơn vị luôn khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; kịp thời phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua, góp phần động viên cán bộ, công chức cơ quan tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

6 tháng cuối năm 2020, Khối thi đua các cơ quan Đảng tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đào Quyên