Thứ 2, 19/04/2021, 06:04[GMT+7]

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp

Thứ 6, 31/07/2020 | 07:40:00
787 lượt xem
Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy và tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu:

- Chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng kết quả hoạt động của Hội, những đóng góp tích cực của phụ nữ trong nhiệm kỳ qua; nêu rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Việc xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới ở mỗi cấp hội cần bám sát các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Chỉ đạo công tác nhân sự Đại hội đại biểu phụ nữ cùng cấp bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Nhân sự ứng cử cơ quan lãnh đạo hội các cấp bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đủ phẩm chất, năng lực, có uy tín, kinh nghiệm; có số lượng, cơ cấu hợp lý, thể hiện tính liên hiệp, tính đại diện; có sự kế thừa và phát triển. Quan tâm bố trí tỉ lệ hợp lý cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho Đảng, Nhà nước.

- Phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên trực tiếp trong dự kiến nhân sự giới thiệu vào các chức danh chủ chốt của tổ chức Hội; phân công cấp uỷ viên có uy tín, đủ năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm trực tiếp phụ trách công tác Hội, ứng cử tham gia lãnh đạo tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ đồng cấp.

Thời gian tiến hành Đại hội từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh được tiến hành trong năm 2021: Cấp cơ sở từ quý I, hoàn thành trong quý II; cấp huyện hoàn thành trong quý III; cấp tỉnh hoàn thành trong quý 4/2021. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (13) tổ chức vào tháng 3/2022.

Chỉ thị Ban Bí thư yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hướng dẫn công tác tuyên truyền về Đại hội. Phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Theo: vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày