Thứ 5, 25/02/2021, 19:23[GMT+7]

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Thứ 6, 31/07/2020 | 08:33:46
1,453 lượt xem
Thời gian qua, việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) của tỉnh đã góp phần quan trọng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ các cấp, nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền.

Học viên theo học chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh.

Những năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (BDCT) huyện Thái Thụy luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng LLCT theo kế hoạch năm do Thường trực Huyện ủy phê duyệt. Không chỉ hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch, Trung tâm còn chủ động đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng LLCT. Đồng chí Đoàn Hữu Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện cho biết: Để nâng cao chất lượng đào tạo, Trung tâm luôn chủ động kiện toàn đội ngũ giảng viên; tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên được tham gia đầy đủ các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy. Khuyến khích cán bộ, giảng viên tích cực đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy qua đó từng bước nâng cao chất lượng dạy học. Hiện nay, 100% số giờ lên lớp tại Trung tâm đã thực hiện trên giáo án điện tử làm cho bài giảng sinh động hơn, tính thực tế của bài giảng cao hơn, đem lại hứng thú cho người học.


Cùng với Trung tâm BDCT huyện Thái Thụy, việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT thời gian qua luôn được các đơn vị trong tỉnh quan tâm. Trong đó, việc nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên làm công tác giáo dục LLCT luôn được đặt lên hàng đầu. Ngoài chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên chuyên trách, Trường Chính trị tỉnh, trung tâm BDCT các huyện, thành phố, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh luôn duy trì tốt đội ngũ giảng viên kiêm chức. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, giảng viên đều cơ bản đáp ứng yêu cầu về số lượng và từng bước được nâng cao về chất lượng. Việc đổi phương pháp, phương tiện, cách thức giảng dạy luôn được coi trọng theo hướng lấy người học làm trung tâm, gắn lý luận với thực tiễn, hướng dẫn học viên kỹ năng nhận biết, đánh giá, xử lý tình huống và những vấn đề thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Ở một số chương trình, học viên được đi nghiên cứu thực tế tại các di tích lịch sử văn hóa, mô hình, điển hình về phát triển kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh. Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên được củng cố, tăng cường, ngày càng chặt chẽ, nền nếp, hiệu quả. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng thực hiện nghiêm túc nội dung, thời gian chương trình theo quy định. Nội dung các nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng, tình hình thời sự trong nước, quốc tế luôn được kịp thời bổ sung, cập nhật vào chương trình giảng dạy. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập LLCT ở Trường Chính trị tỉnh và trung tâm BDCT các huyện, thành phố được quan tâm đầu tư, nâng cấp, trang bị. Đến nay, Trường Chính trị tỉnh và hầu hết các trung tâm đã được xây dựng khá khang trang, hiện đại; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập ngày càng được bảo đảm tốt hơn. Đây là những điều kiện quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT của tỉnh trong những năm vừa qua.


Từ năm 2016 đến năm 2019, toàn tỉnh đã mở được 2.629 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết cho 399.215 lượt học viên. Để nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn trung tâm BDCT các huyện, thành phố tích cực đổi mới phương pháp, thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ, thi giảng viên LLCT giỏi. Thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng LLCT, chuyên môn, nghiệp vụ giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân phương pháp nhận thức và tư duy khoa học, từ đó nâng cao năng lực công tác, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trang bị cho người học phương pháp giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày