Thứ 5, 25/02/2021, 02:46[GMT+7]

Sẵn sàng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI

Thứ 5, 06/08/2020 | 08:13:53
755 lượt xem
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 10 - 11/8/2020. Đến nay, tất cả các điều kiện để tổ chức Đại hội đã cơ bản hoàn tất.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 79 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 6.090 đảng viên. Để đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 187 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy Khối về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các tổ chức cơ sở đảng nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lựa chọn Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở; đồng thời, chỉ đạo 5 đảng bộ thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Đến hết ngày 10/3/2020, 526/526 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội và đến ngày 30/5/2020 có 79/79 đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành tổ chức đại hội.

Theo ông Đinh Vĩnh Thụy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở đã thành công đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng về nội dung và trang trọng về hình thức, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá khách quan, rút ra nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp triển khai thực hiện nghị quyết đại hội. Đại hội đã bầu cấp ủy, đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh bảo đảm cơ cấu, chất lượng, thực sự tiêu biểu cho trí tuệ của đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối, Đảng ủy Khối đã thành lập các tiểu ban giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đến nay, dự thảo các văn kiện Đại hội đã hoàn tất; các văn kiện được thảo luận dân chủ trong tập thể cấp ủy, xin ý kiến đóng góp rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị đánh giá khách quan, trung thực, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 sát thực tế, có tính khả thi.

Để thực hiện tốt công tác nhân sự Đại hội, Đảng ủy Khối đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức, bộ máy. Theo đó, quyết định thành lập Ban Tổ chức - Kiểm tra, Ban Tuyên giáo - Đoàn thể và các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối. Trên cơ sở đó xây dựng đề án công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc chuẩn bị nhân sự Đại hội thực hiện đầy đủ các quy trình đối với nhân sự tái cử và tham gia lần đầu theo đúng quy định của Đảng và hướng dẫn của các ban xây dựng Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã cơ bản hoàn tất. Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối.

Thu Thủy