Chủ nhật, 18/04/2021, 17:35[GMT+7]

Phải đánh giá cán bộ “đúng và trúng”

Thứ 7, 08/08/2020 | 08:20:31
856 lượt xem
Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn công tác của Ban Bí thư tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị diễn ra ngày 7/8, tại Hà Nội.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: PC ).

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương; Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Tổ chức Trung ương… 

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng cho biết: Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có 61 đảng bộ trực thuộc, với 26 đảng bộ cơ sở và 35 đảng bộ cấp trên cơ sở, có gần 6.000 chi bộ và hơn 8,2 vạn đảng viên.

Thời gian qua, Đảng bộ Khối quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy trong Khối đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương, sớm ban hành các văn bản cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng bộ.

Trong đó, công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc, bảo đảm kế hoạch đề ra. Đến nay, đã có 534/534 chi bộ cơ sở (đạt tỉ lệ 100%) đã tổ chức thành công đại hội theo tiến độ; 553/558 đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội (đạt tỉ lệ 98,75%). Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở các chi, đảng bộ cơ sở bảo đảm yêu cầu đề ra, kết quả bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy… Đối với các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối, đã có 26/61 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối đã tổ chức thành công đại hội (22 đảng bộ cơ sở và 4 đảng bộ cấp trên cơ sở).

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng cho biết, cùng với công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng bộ, các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo các nội dung quan trọng của đại hội như, báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, đánh giá thực chất những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy thể hiện tính chiến đấu cao, tự phê bình và phê bình; thẳng thắn làm rõ ưu điểm, khuyết điểm của tập thể, cá nhân gắn trách nhiệm của cá nhân trên cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao; có biện pháp khắc phục, sửa chữa.

Đáng chú ý, trong công tác nhân sự, Đảng ủy Khối đã thực hiện chặt chẽ, trên cơ sở bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW, Hướng dẫn số 26, các quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, thực hiện nghiêm theo quy trình, quy định và được cơ quan chuyên môn thẩm định, cấp ủy cấp trên trực tiếp phê duyệt, đồng ý giới thiệu. Nhân sự giới thiệu cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, được chuẩn bị kỹ theo 5 bước, số dư hợp lý nên có rất ít nhân sự được ứng cử, đề cử tại đại hội.

Đồng chí Sơn Minh Thắng báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng chí Sơn Minh Thắng cho biết, cùng với chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội theo kế hoạch, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tích cực tham gia góp ý, xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đến nay, Đảng ủy Khối đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối… Trong đó, Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và các văn kiện được thảo luận, góp ý nhiều lần; đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các ban xây dựng Đảng Trung ương; của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ qua các thời kỳ, của đoàn viên, hội viên và của đội ngũ trí thức trẻ trong Đảng bộ Khối…

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ lớn, đông đảng viên, phạm vi hoạt động rộng cả trong và ngoài nước, nhiều đảng viên giữ trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước. Đảng ủy Khối đã bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, tình hình thực tiễn, đặc thù của Đảng ủy Khối để tổ chức triển khai chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Báo cáo chính trị ở các cấp được chuẩn bị tương đối công phu, kỹ lưỡng, sát thực tế; nhân sự được chuẩn bị theo quy trình 5 bước bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm và bảo đảm số dư theo quy định. Việc đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội cấp trên và văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng có trách nhiệm, chất lượng, sâu sắc, xuất phát từ thực tiễn.

Để hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm đúng tiến độ, nâng cao chất lượng trong tình hình hiện nay, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần tiếp tục theo dõi, nắm chắc diễn biến phức tạp của đại dịch; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc có những giải pháp ứng phó kịp thời, vừa tham gia phòng, chống dịch có hiệu quả theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; vừa thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW, Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị; nỗ lực tập trung hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong đó, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính lưu ý, công tác nhân sự cấp ủy phải gắn liền với việc thực hiện công tác nhân sự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đồng thời, phải đánh giá cán bộ “đúng và trúng” để bố trí đúng người, đúng việc. Trong đó, phải kết hợp hài hòa giữa chuyên môn đào tạo với sở trường, năng khiếu; giữa kinh nghiệm với chiều hướng phát triển, giữa tính phổ biến và tính đặc thù; phải công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ, khách quan, công tâm; kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng nhưng cũng không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức, có tài, có uy tín.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng ủy Khối cần khắc phục hiệu quả những hạn chế, bất cập như công tác nắm tình hình, công tác tư tưởng cán bộ, đảng viên, công tác quản lý cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát. Cơ cấu, tiêu chuẩn nhân sự phải đúng quy định và bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ. Đại hội các cấp lần này phải tiếp tục đặt trọng tâm vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; kiên quyết chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính tiền phong, gương mẫu trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực để không mất tài sản của Nhà nước, không mất cán bộ, không mất niềm tin của Nhân dân với Đảng. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương. Chủ động xây dựng các phương án phù hợp để bảo đảm hoàn thành việc tổ chức Đại hội đúng quy định, đúng Điều lệ Đảng trong điều kiện dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp./.

Theo: dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày