Thứ 4, 03/03/2021, 09:57[GMT+7]

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư làm việc tại Bạc Liêu

Thứ 7, 08/08/2020 | 08:23:23
980 lượt xem
Ngày 7-8, Đoàn công tác của Ban Bí thư, do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bạc Liêu về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XV và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và một số công tác quan trọng khác.

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao kết quả đạt được của Tỉnh ủy Bạc Liêu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đồng chí nêu rõ: Tỉnh Bạc Liêu tuy còn khó khăn, là vùng có ảnh hưởng rất nặng về biến đổi khí hậu, người dân sống ven biển, ven sông; trong phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn; bên cạnh thuận lợi, thành công Bạc Liêu còn nhiều thách thức về mặc chủ quan, khách quan, đặc biệt khi bước vào thực hiện nhiệm kỳ qua còn nhiều khó khăn, nhưng đến thời điểm này Bạc Liêu đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, biểu dương, đấy là một vấn đề, thành tựu cần đưa ra thảo luận, đánh giá, làm rõ tại đại hội lần này.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Đối với Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Bạc Liêu đã thực hiện khá tốt, bài bản, chắc chắn, đúng tiến độ. Tuy nhiên, cũng còn một số nơi vì nhiều nguyên nhân, dẫn đến kết quả đại hội chưa đạt nhưng mong muốn. Xây dựng Bạc Liêu trở thành vùng kinh tế năng lượng sạch của vùng; nghiên cứu kỹ hơn về tác động của biến đổi khí hậu, trong đó xây dựng các mô hình sống, sản xuất thích ứng với thiên tai. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành tiến độ các công trình, dự án lớn; đoàn kết thống nhất trong nội bộ, đây là nguyên nhân dẫn đến thành công trong công tác lãnh, chỉ đạo; tiếp tục chấn chỉnh tác phong, đạo đức cán bộ, tự phê bình và phê bình trên tinh thần, tình thương yêu đồng chí, đồng đội; trong quá trình phát hiện cán bộ sai phạm, phải xử lý nghiêm, đúng người đúng tội…

Báo cáo với đoàn công tác của Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu cho biết: Sau năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh Bạc Liêu đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt được những thành tựu rất quan trọng. Nhất là trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu luôn phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất cao, kịp thời ban hành các chủ trương đồng bộ, phù hợp trên các lĩnh vực. Đặc biệt, tỉnh đã xác định và chọn đúng trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội theo 5 trụ cột và khâu đột phá trong xây dựng Đảng là công tác xây dựng Đảng là công tác cán bộ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của động ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở.

Về triển khai thực hiện Chị thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, tỉnh đã chủ động, kịp thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai quán triệt nghiêm túc và ban hành các văn bản cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đúng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng. Đặc biệt, qua thực hiện các cấp ủy đã thực hiện nghiêm việc chuẩn bị nhân sự, văn kiện Đại hội Đảng các cấp đúng theo quy trình, quy định. Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đã chỉ đạo tổ chức hoàn thành sớm Đại hội cấp cơ sở; Đại hội cấp trên cơ sở đạt hơn 63%. Tất cả các đơn vị đại hội xong đều thành công tốt đẹp; hầu hết đại hội bầu cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư đủ số lượng, đúng yêu cầu cơ cấu và tỷ lệ cấp ủy nữ, trẻ cao hơn so với quy định.

Theo: nhandan.com.vn