Thứ 7, 27/02/2021, 01:36[GMT+7]

Thái Bình: Hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

Thứ 3, 11/08/2020 | 17:26:59
2,708 lượt xem
Đến ngày 11/8, 13 đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm đúng theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 187 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ huyện Hưng Hà là đơn vị đầu tiên được tỉnh chọn làm điểm và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là đơn vị cuối cùng tổ chức đại hội. Các đảng bộ tổ chức đại hội đều thực hiện đủ 4 nội dung theo quy định: tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Nhân sự tham gia cấp uỷ khoá mới cơ bản đúng theo phương án do cấp uỷ triệu tập trình đại hội. Đảng bộ huyện Tiền Hải và Đảng bộ Công an tỉnh được xét chọn thực hiện thí điểm bầu bí thư tại đại hội, các đồng chí bí thư cấp uỷ được bầu đều có số phiếu tín nhiệm cao.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành công của đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở của Thái Bình là do có sự chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh; kết quả của công tác chuẩn bị toàn diện, kỹ lưỡng trong cả quá trình từ đại hội các chi bộ đến đại hội cấp cơ sở, nhất là trong điều kiện các địa phương thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.  Việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, là tiền đề quan trọng để Thái Bình tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Nguyễn Hình