Thứ 6, 07/05/2021, 13:01[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I, năm 2021

Thứ 5, 08/04/2021 | 14:59:48
1,249 lượt xem
Sáng ngày 8/4, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2021.

Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ hướng dẫn học viên lớp học tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

50 đảng viên mới thuộc 30 tổ chức, cơ sở đảng trong toàn huyện sẽ được truyền đạt, học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề, trong đó có các nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; giới thiệu cho đảng viên mới về nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… Nắm các nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thông qua lớp học, mỗi đảng viên mới được củng cố vững vàng các quan điểm, lập trường chính trị; nêu cao ý chí tự học, tự nghiên cứu, gắn việc học tập lý luận vào hoạt động thực tiễn tại đơn vị, tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở mỗi đơn vị, địa phương.

Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập.

Trịnh Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày