Thứ 6, 07/05/2021, 14:34[GMT+7]

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ 5, 15/04/2021 | 14:47:13
739 lượt xem
Trong 2 ngày 15-16/4, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho các tổ chức đảng trực thuộc.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã truyền đạt những nội dung: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Hội nghị nhằm giúp cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

 

                                                              Thu Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày