Thứ 2, 01/03/2021, 17:18[GMT+7]

Thành phố: Học tập và làm theo lời Bác

Thứ 2, 24/08/2020 | 08:19:12
2,402 lượt xem
Những năm qua, việc học tập và làm theo lời Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Thái Bình. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, duy trì trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Người dân xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) tham gia làm đường giao thông.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc và tổ chức xây dựng kế hoạch quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Từ đó giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ động xây dựng các kế hoạch, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc thông qua nhiều hình thức phù hợp. Nhiều đảng bộ, chi bộ đã xây dựng được tiêu chí đạo đức theo hướng ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với tình hình, đặc điểm, nội quy và quy chế của cơ quan, đơn vị gắn với việc xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, xây dựng tác phong làm việc cũng như chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân.


Trong thực tiễn đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh như: mô hình “Hòm tiết kiệm làm theo lời Bác” của lực lượng vũ trang thành phố để gây quỹ phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng và giúp đỡ cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn; Công an thành phố xây dựng chuẩn mực đạo đức gắn với xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ Công an thành phố trong lòng nhân dân, chú trọng xây dựng mô hình “Lực lượng cảnh sát khu vực gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, vì nhân dân phục vụ”; Hội phụ nữ với mô hình “Tổ phụ nữ tín chấp tiết kiệm giúp nhau thoát nghèo”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”...


Chị Bùi Thị Bích Chi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bồ Xuyên cho biết: Xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng, bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và Đảng ủy phường, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp. Đồng thời, chỉ đạo các chi hội tổ chức tuyên truyền sâu rộng thông qua các buổi sinh hoạt. Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Năm trật tự và văn minh đô thị”, bảo đảm vệ sinh môi trường, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực của cán bộ, hội viên. Xây dựng một số mô hình “làm theo” trong cán bộ, hội viên phụ nữ như mô hình hòm tiết kiệm, sử dụng làn nhựa khi đi chợ, phân loại rác thải là phế liệu tái chế được. Đến nay, các chi hội duy trì hiệu quả 46 mô hình hòm tiết kiệm với gần 2.500 hội viên tham gia, tiết kiệm được trên 150 triệu đồng cho 30 chị vay với lãi suất thấp và 54 triệu đồng không lấy lãi.


Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Bình tập trung triển khai Kế hoạch số 167-KH/TU, ngày 9/1/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Để thực hiện được điều đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Văn Thành cho rằng: Trước hết, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục, từng cán bộ chủ chốt, đảng viên phải thể hiện vai trò tiền phong, gương mẫu trong việc đăng ký và làm theo lời Bác, nhất là lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và những vấn đề nổi cộm, bức xúc dư luận quan tâm để tập trung giải quyết.


Minh Nguyệt