Thứ 3, 02/03/2021, 09:05[GMT+7]

Hưng Hà phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt 12,22%

Thứ 4, 08/07/2020 | 17:26:22
4,275 lượt xem
Chiều ngày 8/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà tổ chức sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

Các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, kinh tế của huyện Hưng Hà duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 8.300 tỷ đồng, tăng 2,99% so với cùng kỳ năm 2019. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được tập trung lãnh đạo thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai, các hoạt động văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

 Hưng Hà chú trọng phát triển công nghiệp - TTCN. 

Năm 2020, huyện Hưng Hà tập trung phấn đấu tổng giá trị sản xuất cả năm đạt trên 20.300 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng 12,22%; 80% trở lên thôn, khu dân cư đạt văn hóa; 90% gia đình đạt chuẩn văn hóa;  tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,35%... Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Hưng Hà tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2020; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục chỉ đạo các xã về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2020. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và môi trường. Thực hiện tốt việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện. Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu, chi ngân sách. Tăng cường quản lý bình ổn giá cả thị trường. Xúc tiến kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực thương mại dịch vụ, đẩy mạnh công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của thế lực thù địch. Tuần tra kiểm soát bảo đảm an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông. Duy trì nền nếp chế độ tiếp công dân. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ huyện đến xã theo phương châm sâu sát cơ sở, hiệu lực, hiệu quả, kỷ cương, nền nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Mai Thư