Thứ 3, 20/04/2021, 01:17[GMT+7]

UBND tỉnh họp nghe Sở Xây dựng báo cáo triển khai Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ

Thứ 2, 27/07/2020 | 18:19:48
5,595 lượt xem
Chiều ngày 27/7, UBND tỉnh tổ chức họp nghe Sở Xây dựng báo cáo triển khai Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Audio: 2707_nghe_bao_cao_nghi_dinh_mixdown.mp3

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 7/7/2020 về việc tháo gỡ một số khó khăn trong công tác phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Sở Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng quy trình triển khai các dự án phát triển nhà ở theo 3 hình thức gồm: Thực hiện việc giải phóng mặt bằng theo quy hoạch khu dân cư, khu đô thị đã được phê duyệt để đấu giá quyền sử dụng đất; triển khai thực hiện việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư để thực hiện dự án phát triển nhà ở theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ và kèm theo các điều kiện trong hồ sơ mời thầu, hợp đồng thực hiện dự án; đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư không bao gồm giá đất (chỉ đấu thầu việc giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật).

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại cuộc họp. 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng có hai phương pháp làm, những phương pháp làm này sẽ được thông báo rộng rãi, công khai để UBND các huyện, thành phố và các nhà đầu tư được phép lựa chọn để thực hiện đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại. Trong đó, phương pháp thứ nhất là đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và lập dự án phát triển nhà ở đô thị, trên cơ sở đó giao cho UBND các huyện, thành phố tiến hành giải phóng mặt bằng. Sau khi giải phóng mặt bằng xong, sẽ cho phép tổ chức đấu giá theo hai hình thức: Đấu giá để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án phát triển nhà ở thương mại bao gồm cả giá đất và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đấu thầu dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, trên cơ sở đó sẽ đấu giá khu đất. Đấu giá khu đất sẽ thực hiện theo hai phương án là đấu giá theo lô lẻ và đấu giá toàn khu. Phương pháp thứ hai là đấu thầu thực hiện theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ và kèm theo các điều kiện trong hồ sơ mời thầu, hợp đồng thực hiện dự án. Để thực hiện được phương án đấu thầu này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp xác định giá trị nộp ngân sách nhà nước tối thiểu và giá đất dự kiến để thực hiện việc đấu thầu…

Phạm Hưng