Thứ 6, 05/03/2021, 07:09[GMT+7]

Thành phố đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4, 5 tầng phường Lê Hồng Phong

Thứ 5, 30/07/2020 | 14:22:29
4,134 lượt xem
Sáng 30/7, UBND thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4, 5 tầng phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình.

Lãnh đạo UBND thành phố trả lời kiến nghị của người dân.

Khu tập thể 4, 5 tầng phường Lê Hồng Phong là nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình quản lý vận hành. Khu tập thể có 279 căn hộ do 244 hộ gia đình, cá nhân thuê (hoặc nhận chuyển nhượng lại). Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đầu tư xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4, 5 tầng phường Lê Hồng Phong, UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác GPMB theo quy định đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Đến nay, cơ bản người dân đồng thuận; đã có 201/244 hộ gia đình, cá nhân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ (đạt 82,4%), còn 43 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Tại cuộc đối thoại, đại diện các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ cơ bản đều đồng tình, ủng hộ chủ trương thu hồi đất của Nhà nước để GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4, 5 tầng phường Lê Hồng Phong theo các phương án đền bù đã được các cơ quan chức năng và thành phố Thái Bình thực hiện. Tuy nhiên, các hộ dân cũng kiến nghị một số nội dung liên quan tới vướng mắc trong công tác GPMB như: đề nghị tính diện tích hành lang, diện tích cơi nới vào diện tích hỗ trợ nhà ở mới; diện tích hỗ trợ cho các căn hộ cùng vị trí từ tầng 1 đến tầng 5 phải bằng nhau; về giá hỗ trợ nhà ở; về bồi thường chi phí cải tạo, sửa chữa, nâng cấp…

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, khách quan, đại diện lãnh đạo UBND thành phố nhấn mạnh, mục đích của buổi đối thoại là tìm ra giải pháp để giải quyết những bức xúc, vướng mắc, kiến nghị của các hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4, 5 tầng phường Lê Hồng Phong. Mọi ý kiến của các hộ gia đình, cá nhân sẽ được thành phố tiếp thu, tổng hợp để rà soát và xin ý kiến tham vấn của các sở, ngành nhằm giải quyết triệt để những tồn tại, vướng mắc theo hướng phù hợp với chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật nhưng vẫn bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho nhân dân. Lãnh đạo thành phố cũng mong muốn các hộ dân khu tập thể tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai đúng tiến độ, góp phần chỉnh trang đô thị xanh - sạch - đẹp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và tỉnh.

Minh Nguyệt