Thứ 6, 26/02/2021, 14:08[GMT+7]

Thành phố: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 2,06%

Thứ 3, 11/08/2020 | 15:35:02
6,031 lượt xem
Chiều ngày 11/8, UBND thành phố Thái Bình họp về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020.

Các đại biểu dự họp.

7 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của thành phố cơ bản ổn định. UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống dịch, bảo đảm không  để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn. Giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm ước đạt 10.797,9 tỷ đồng, tăng 2,06% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 942 tỷ đồng, đạt 48,9% dự toán, bằng 87% so với cùng kỳ. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng được chú trọng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Những tháng cuối năm 2020, thành phố tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công các dự án; thực hiện quyết liệt công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường…

Minh Nguyệt