Chủ nhật, 16/05/2021, 03:31[GMT+7]

Triển khai quyết định kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2020

Thứ 2, 22/03/2021 | 17:11:55
10,930 lượt xem
Chiều ngày 22/3, Thường trực Tỉnh ủy phối hợp với Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2020 của Tỉnh ủy Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 23032021_Kiem_toan_nha_nuoc_mixdown.mp3

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự. 

Nội dung kiểm toán tập trung vào việc lập, phân bổ, giao dự toán và quản lý, sử dụng, quyết toán các khoản thu, chi ngân sách và tài sản công; hoạt động có thu; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính - kế toán, chế độ quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước. Thông qua kiểm toán nhằm xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính năm 2020; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; phát hiện những tồn tại, bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị sửa đổi, bổ sung; phát hiện các sai phạm, hành vi tham nhũng, thất thoát, lãng phí và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật. Phạm vi kiểm toán là niên độ ngân sách năm 2020 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của các đơn vị được kiểm toán. Thời hạn kiểm toán là 18 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm toán tại đơn vị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, tỉnh Thái Bình sẽ nghiêm túc chấp hành quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước; đồng thời, yêu cầu các đơn vị chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc nội dung, tài liệu phục vụ nhiệm vụ của đoàn Kiểm toán Nhà nước; sắp xếp công việc hợp lý để làm việc với đoàn theo đúng thời gian đã được bố trí. Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ và trao đổi thông tin kịp thời, bảo đảm các nội dung, yêu cầu đặt ra. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong trong quá trình kiểm toán đoàn sẽ giúp các đơn vị chỉ rõ những thiếu sót, tồn tại (nếu có), từ đó có sự điều chỉnh hợp lý, để việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công trong thời gian tới hiệu quả hơn.

Đào Quyên