Chủ nhật, 16/05/2021, 03:31[GMT+7]

UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021; kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2021

Thứ 5, 25/03/2021 | 14:37:04
12,205 lượt xem
Sáng ngày 25/3, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021; kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2021. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 26032021_Cac_nganh_san_xuat_mixdown.mp3

Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, huyện, thành phố.

Trong quý I/2021, các ngành sản xuất của tỉnh từng bước phục hồi và tăng trưởng trở lại sau giai đoạn chững lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 6.428 tỷ đồng, đạt 22,6% kế hoạch, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2020; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 17.617 tỷ đồng, đạt 22,1% kế hoạch, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2020; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 12.037 tỷ đồng, đạt 24,5% kế hoạch, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2020; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 5.238 tỷ đồng, đạt 35,8% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó thu nội địa ước đạt 1.866 tỷ đồng, đạt 27,4% dự toán; tổng chi ngân sách địa phương ước đạt hơn 3.889 tỷ đồng, đạt 31,9% dự toán. Công tác chỉ đạo quy hoạch chung và lập đồ án quy hoạch các phân khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình được tỉnh thực hiện đồng bộ, khẩn trương. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai thực hiện tích cực; các biện pháp ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là đại dịch Covid-19 được tích cực triển khai và đạt hiệu quả cao; công tác cải cách hành chính tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, việc giải quyết các thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” được triển khai nghiêm túc, tạo sự tin tưởng, hài lòng của người dân và doanh nghiệp; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai bài bản, khoa học, bảo đảm chất lượng và đúng quy định của pháp luật; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được bảo đảm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Đối với kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2021, trên cơ sở thực trạng kết quả phát triển nhà ở giai đoạn 2017 - 2020 đặc biệt là kết quả phát triển nhà ở năm 2020 còn thấp so với kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt ở cả khu vực đô thị và nông thôn, chính vì thế, Sở Xây dựng tham mưu với UBND tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trong giai đoạn trước; đồng thời, bảo đảm theo tiến độ thực hiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới như: còn xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai; chưa có sự chuyển biến thực chất trong cải cách các thủ tục hành chính; việc thực hiện một số nhiệm vụ ở một số sở, ngành, địa phương còn chậm so với yêu cầu đề ra; sự vào cuộc trong công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án chưa thực sự quyết liệt; tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm. 

Để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng các ngành sản xuất, tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2021 đã đề ra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục coi công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm số một, tập trung thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; tập trung cao cho công tác quản lý người nhập cảnh; hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ động thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các bệnh viện; chủ động mua sắm các trang, thiết bị nhằm sẵn sàng ứng phó khi dịch Covid-19 xâm nhập trong cộng đồng; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu cách ly tập trung. 

Về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện, đó là tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; tập trung cao độ cho các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án; quyết liệt thực hiện các giải pháp trong công tác thu ngân sách, trong đó ngành Thuế cần rà soát lại tất cả các khoản thu còn dư địa để tập trung thu đúng, thu đủ, chú trọng công tác thu nợ thuế và thu từ đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo các nhiệm vụ, thời gian thực hiện cụ thể đã được phân công cho từng sở, ngành, huyện, thành phố; quan tâm, chú trọng thực hiện công tác thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư tốt nhất cho các nhà đầu tư; chủ động rà soát, trên cơ sở đó giải quyết kịp thời các nhiệm vụ còn tồn đọng. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương tập trung cao cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai tốt kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh năm 2021 bảo đảm khách quan, công minh, đúng pháp luật; chủ động tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp ở địa phương, tổ chức đối thoại ngay từ cơ sở; tổ chức thực hiện tốt các kết luận của thanh tra và Kiểm toán Nhà nước.

Về kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng, đồng thời giao Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh làm cơ sở để triển khai thực hiện sau khi xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy.

Minh Hương