Thứ 2, 17/05/2021, 00:58[GMT+7]

Họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển đất tỉnh

Thứ 4, 14/04/2021 | 18:25:29
7,618 lượt xem
Chiều ngày 14/4, UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh báo cáo kết quả hoạt động quý I/2021, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021. Từ đầu năm đến nay, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh đã bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ, tập trung đôn đốc thu hồi vốn ứng của 5 dự án với tổng số tiền gần 9.738 tỷ đồng và đôn đốc thu hồi nợ vay của 1 dự án với số tiền gần 8.541 tỷ đồng; từ đó đã cân đối, tham mưu cho Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh ban hành 4 quyết định ứng vốn và giải ngân vốn ứng đối với 2 dự án với tổng số tiền hơn 22.409 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh đánh giá cao các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra cũng như những chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Về nhiệm vụ trong quý II/2021, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh yêu cầu Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tiếp tục đôn đốc thu hồi vốn ứng đối với các dự án ứng vốn đã đến hạn hoàn trả; thực hiện đôn đốc thu hồi các khoản nợ đến hạn đợt 1/2021 đối với các dự án nước sạch nông thôn và các dự án RE2; phối hợp với các sở, ngành liên quan đôn đốc hoàn tất việc thanh, quyết toán khối lượng xi măng đã nhận. 

Đối với Quỹ Phát triển đất tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh yêu cầu rà soát các dự án trên cơ sở đó chủ động thu hồi vốn ứng từ các dự án ứng vốn đã đến hạn; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh về việc ứng vốn cho các dự án trọng điểm trên địa bàn; rà soát lại các quy chế, quy định đã ban hành để có những sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật. 

Minh Hương