Thứ 7, 27/02/2021, 04:06[GMT+7]

Gần 2 triệu lượt khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Thứ 4, 05/08/2020 | 15:45:12
928 lượt xem
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, lũy kế đến ngày 31/7, Công ty Điện lực Thái Bình đã thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho gần 2 triệu lượt khách hàng trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền gần 128 tỷ đồng.

Đội Quản lý vận hành lưới điện 110kV kiểm tra thông số kỹ thuật.

Trong đó, có 14.251 khách hàng là các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, gần 1,9 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, 146 cơ sở lưu trú du lịch, 40 cơ sở phòng, chống dịch…

Trước đó, Công ty Điện lực Thái Bình đã giao các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, thống kê, xác định số lượng khách hàng để thực hiện hỗ trợ theo đúng quy định, đúng đối tượng, thời gian. Các đối tượng được giảm giá điện là các khách hàng sản xuất, kinh doanh, khách hàng sinh hoạt, khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch, khách hàng bán buôn điện nông thôn, khách hàng bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư, bán buôn cho tổ hợp thương mại- dịch vụ - sinh hoạt, bán buôn điện cho chợ, điện khu công nghiệp, các cơ sở phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương…

Tổng số thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là 3 tháng. Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt sẽ được thực hiện giảm giá tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7/2020. Đối với các khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh) thực hiện từ kỳ hóa đơn gần nhất kể từ ngày 16/4/2020.

Phạm Hưng