Thứ 6, 23/04/2021, 20:27[GMT+7]

Thành phố Thái Bình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4

Thứ 3, 28/07/2020 | 14:21:44
2,524 lượt xem
Sáng ngày 28/7, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh (QP - AN) thành phố Thái Bình tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho đối tượng 4 năm 2020.

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Trong 2 ngày 28 - 29/7, 100 cán bộ quản đốc, phó quản đốc, tổ trưởng, tổ phó, ca trưởng, kíp trưởng, chuyền trưởng các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được nghiên cứu, học tập 7 chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP - AN; biên giới Quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, văn bản pháp luật liên quan đến giáo dục QP - AN, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam…

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp cán bộ, nhân viên, người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nâng cao kiến thức QP - AN, từ đó vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tất Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày