Thứ 4, 26/06/2024, 05:19[GMT+7]

Thái Thụy xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh

Thứ 3, 11/06/2024 | 15:34:44
8,892 lượt xem
Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thái Thụy luôn nỗ lực nâng cao chất lượng huấn luyện nhằm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững chắc đáp ứng yêu cầu quân sự, quốc phòng địa phương.

Video: 110624-THAI_THUY_XAY_DUNG_DAN_QUAN_TU_VE.mp4?_t=1718094472

 Nguyễn Thắm - Anh Dân