Thứ 3, 20/04/2021, 01:39[GMT+7]

Bế mạc Phiên họp thứ 47 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ 5, 13/08/2020 | 08:03:12
542 lượt xem
Ngày 12/8/2020, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần tiếp tục thảo luận, cân nhắc kỹ với các phương án nhằm đảm bảo tính thống nhất với các luật đã được thông qua.

Về giấy phép môi trường, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chỉ dùng một loại giấy phép môi trường, trong đó bao gồm cả nội dung cấp phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, thay thế 7 loại giấy tờ thủ tục hành chính về môi trường.

Trước các ý kiến khác nhau về thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng phương án cho giao các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành là phù hợp với thực tế.

Cũng tại phiên họp, có ý kiến đề nghị cần có cơ chế khuyến khích người dân, doanh nghiệp trong vấn đề phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý rác thải.

Một vấn đề được nhiều thành viên của Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh tại phiên thảo luận, đó là cần tăng cường tuyên truyền trong vấn đề bảo vệ môi trường để nâng cao nhận thức toàn xã hội.

Sau khi thảo luận cho ý kiến về Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan phối hợp, hoàn thiện các nội dung đã cho ý kiến, không để dịch bệnh làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc.

Theo: vtv.vn