Thứ 2, 19/04/2021, 21:17[GMT+7]

Khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Thứ 4, 19/08/2020 | 16:24:30
757 lượt xem
Sáng ngày 19/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia (TTBCQG), Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Trung tâm Thông tin) và công bố dịch vụ công thứ 1000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ảnh nguồn: qdnd.vn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử dự và chủ trì lễ khai trương. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. 

Tại điểm cầu Thái Bình, có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  

Sau một thời gian triển khai xây dựng, Hệ thống TTBCQG và Trung tâm Thông tin đã đi vào vận hành, khai thác, được coi là cơ sở hạ tầng mới, tiếp tục hoàn thiện mô hình Chính phủ điện tử. Đến nay, hệ thống thông tin báo cáo của 30 bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn đã kết nối, tích hợp thông tin, dữ liệu với Hệ thống TTBCQG. Đã có 101/200 chỉ tiêu báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội được các bộ, cơ quan kết nối, cung cấp dữ liệu trên hệ thống. Bước đầu xây dựng 7 chuyên mục thông tin, 25 kết nối trực tuyến theo thời gian thực… nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tầm quan trọng của sự kiện đồng thời biểu dương nỗ lực, cố gắng của Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan, đơn vị liên quan, các tổ chức quốc tế, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tích cực phối hợp triển khai, đưa vào khai trương Hệ thống TTBCQG, Trung tâm Thông tin. 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển Chính phủ số, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan cần tiếp tục đổi mới trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, gắn cải cách quản trị công với chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Thông tin dữ liệu phải thống nhất, theo tiêu chuẩn, hoạt động thông suốt, đem lại hiệu quả cao nhất, thúc đẩy mạnh mẽ cán bộ, công chức làm việc trên môi trường mạng, đào tạo, nâng cao năng lực công nghệ thông tin, trang bị kỹ năng số cần thiết. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các tính năng của Cổng Dịch vụ công quốc gia, phải hoàn thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020 để bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Các bộ, ngành, địa phương không được cát cứ thông tin, không được làm đẹp số liệu để lấy thành tích, thông tin dữ liệu cần được chính xác, tin cậy, minh bạch, thống nhất và cần đẩy mạnh số hóa liên thông, chia sẻ thông tin phải hướng tới xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các bộ, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải chuẩn hóa, điện tử hóa hơn 200 chế độ báo cáo tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, hoàn thành chuẩn hóa, số hóa kiểu mẫu kết nối tích hợp các chỉ tiêu kinh tế - xã hội lên Hệ thống TTBCQG. Văn phòng Chính phủ phải sắp xếp lại bộ máy nhân sự để quản lý vận hành Trung tâm Thông tin phù hợp, hiệu quả, chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, không để xảy ra lộ lọt thông tin, dữ liệu.

Trịnh Cường