Chủ nhật, 07/03/2021, 16:39[GMT+7]

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ

Thứ 6, 21/08/2020 | 08:19:02
930 lượt xem
Ngày 20-8, tại Trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (28-8-1945 – 28-8-2020) và Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư dự và phát biểu ý kiến.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các đại biểu.

Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam và Trịnh Đình Dũng; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư.

Cách đây 75 năm, ngày 28-8-1945, ngay sau khi Chính phủ lâm thời được thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định lập bộ máy Văn phòng giúp việc của Chính phủ - tiền thân của VPCP ngày nay.

Để ghi nhớ sự kiện lịch sử này, ngày 28-8 trở thành Ngày truyền thống của VPCP và Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước.

Suốt 75 năm qua, trong bất kỳ tình huống nào, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của VPCP luôn ý thức, thấm nhuần sâu sắc và làm theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, tuy cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và tên gọi thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử, nhưng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động luôn xác định đúng và thực hiện với trách nhiệm cao nhất vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình.

Nhiều năm qua, đặc biệt là trong 5 năm gần đây, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến phức tạp với những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nhưng với tinh thần làm việc "Trung thành - Tận tụy - Đoàn kết - Trí tuệ - Kỷ cương”, VPCP đã nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với quan điểm coi trọng hoàn thiện thể chế theo hướng thống nhất, đồng bộ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, khơi dậy động lực, tạo niềm tin, khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, giảm phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên; khai thông, giải phóng tối đa mọi nguồn lực, mang đến động lực tăng trưởng mới và dư địa tăng trưởng trong dài hạn...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến. 

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi những lời chúc mừng tốt đẹp tới toàn thể các đồng chí CBCCVC, người lao động của VPCP cũng như văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước trong cả nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước (ngày 28-8).

Thủ tướng nêu rõ, những năm qua, VPCP đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp phần tích cực vào việc tăng cường hiệu quả hoạt động của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH đất nước.

“Có thể nói trong bất cứ cục, vụ, đơn vị nào, kể cả các đơn vị sự nghiệp, ở bất kỳ vị trí công tác nào ở VPCP, tôi đều thấy có nhiều CBCC, nhân viên, người lao động làm việc với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy hết mình và thầm lặng, không quản ngày đêm, điều kiện thời tiết để hoàn thành công việc được giao”, Thủ tướng nêu rõ; đồng thời, đánh giá cao việc VPCP có nhiều đổi mới, sáng tạo, tổ chức phát động sáu phong trào thi đua với những khẩu hiệu, nội dung và giải pháp hành động cụ thể, phù hợp chức năng nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó.

Trong 75 năm qua, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù với các tên gọi khác nhau, VPCP cũng luôn vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm nhận trách nhiệm nặng nề và hết sức vẻ vang là trực tiếp tham mưu, giúp việc, phục vụ Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ - cơ quan hành chính cao nhất của Nhà nước ta.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đang ở trong một giai đoạn lịch sử đầy thử thách, khó khăn. Do đó, cần có sự nhận diện sâu sắc, đánh giá đầy đủ về tình hình, cần có chiến lược và sách lược phù hợp. Trên cơ sở đường lối, nguyên tắc đổi mới của Đảng, Chính phủ kiên định chính sách để cải cách mạnh mẽ và linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành vì lợi ích quốc gia, dân tộc; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH mà Đảng, Quốc hội đã đề ra, trước mắt là “mục tiêu kép” - đẩy lùi dịch bệnh và không để đứt gãy các hoạt động KT-XH, bảo đảm tăng trưởng dương.

Tình hình và bối cảnh đó đòi hỏi VPCP phải ngày càng làm tốt hơn chức năng tham mưu tổng hợp, trực tiếp giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị VPCP tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, VPCP phải tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chuyên nghiệp, hiện đại, vững vàng, tin cậy cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đất nước.

VPCP là cơ quan giúp “truyền và giữ lửa” tinh thần cải cách, xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. VPCP cần chủ động nghiên cứu, đề xuất kịp thời với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng những cơ chế, chính sách; thực hiện những giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển KT-XH đất nước, phù hợp yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn trong từng thời kỳ, nhất là đối với tình hình phức tạp hiện nay.

Thứ hai, VPCP phải thực hiện tốt đồng thời cả ba chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hòa, phối hợp tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ; giúp Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động hiệu lực, hiệu quả của hệ thống hành chính Nhà nước từ T.Ư đến địa phương, chống bệnh quan liêu xa dân; bảo đảm thông tin, phục vụ công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ ba, VPCP phải thường xuyên phối hợp có hiệu quả với các Văn phòng T.Ư, các bộ, ngành, MTTQ Việt Nam và các địa phương, các cơ quan, tổ chức liên quan; lắng nghe, tiếp thu ý kiến người dân và doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị và hoàn chỉnh các đề án, cơ chế chính sách phát triển KTXH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại..., dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu kịp thời, khách quan, đúng quy định và nâng cao chất lượng của các văn bản, chính sách được ban hành; chống lợi ích nhóm trong thẩm tra chính sách. 

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thực hiện phê bình và tự phê bình. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ CBCCVC VPCP có tài, có tầm, đặc biệt có đức, tận tâm, tận lực phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

CBCC VPCP cần đề cao kỷ luật, kỷ cương công tác; tăng cường đoàn kết nội bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.  VPCP phải là cơ quan tiên phong trong phát động, thực hiện các phong trào thi đua; là cơ quan điển hình trong cả nước về tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi CBCCVC, người lao động VPCP ngày nay phải nhận thức sâu sắc rằng, chúng ta được công tác tại VPCP, được tham gia tham mưu, giúp việc, phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không chỉ là niềm vinh dự, tự hào to lớn mà còn là trách nhiệm nặng nề và vẻ vang.

Thủ tướng tin tưởng VPCP sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tiếp tục ghi thêm những trang sử vẻ vang của VPCP.

* Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc tặng Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Phó Chủ nhiệm VPCP Mai Thu Vân; trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Cục trưởng Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động cho các cá nhân của Văn phòng Chính phủ.

* Nhân dịp này, VPCP đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 với chủ đề: “Kỷ cương, trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả”. 

Theo: nhandan.com.vn