Thứ 3, 20/04/2021, 01:39[GMT+7]

Tiền lương, việc làm của cán bộ, công chức thay đổi như thế nào từ 1/7?

Thứ 4, 01/07/2020 | 10:44:37
2,093 lượt xem
Hôm nay (1/7), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019 chính thức có hiệu lực. Theo đó, có nhiều thay đổi lớn liên quan đến tiền lương, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức.

Theo vtv.vn