Thứ 6, 05/03/2021, 16:40[GMT+7]

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng

Thứ 5, 02/07/2020 | 11:15:31
2,955 lượt xem
Sáng ngày 2/7, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho trên 100 đại biểu là cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cán bộ ngành Nội vụ các huyện, thành phố và doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh và các hội đặc thù cấp tỉnh.

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng.

Các đại biểu đã nghe những nội dung cơ bản của Thông tư số 12 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Quyết định số 04 của UBND tỉnh ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng; Quyết định số 1220 của UBND tỉnh về việc thành lập cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã nghe các hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh.

Lớp bồi dưỡng nhằm bổ sung, cập nhật những quy định mới của trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng, từ đó cung cấp thông tin cho cán bộ làm công tác thi đua, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu trong các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

Thu Thủy